Vratky zboží

V případě, že chcete vrátit zboží, stáhněte si níže uvedený formulář  "Žádost o vrácení zboží", vyplňte žlutě označená pole a zašlete zpět na e-mailovou adresu vratka@wavin.com.

Postup pro vrácení zboží


1. Žádost o vrácení zboží musí být zaslána v elektronické podobě (xls, xlsx formát). Vzhledem k procesu zpracování žádosti neakceptujeme jiné formáty (např. pdf)

2. Vyplňte všechna povinná pole (žlutá barva). Bez řádného vyplnění všech požadovaných polí nemůže být žádost zpracována.

3. "Po řádném vyplnění žádosti zašlete formulář na e-mailovou adresu: vratka@wavin.com"

4. Vyčkejte na vyjádření dodavatele. Neposílejte zboží zpět, dokud Vám nesdělíme výsledek řízení - schválení/zamítnutí žádosti

5. Vraťte pouze položky, které byly schváleny a to v množství akceptovaném dodavatelem.

6. Po obdržení kladné odpovědi odešlete schválené položky dle pokynů dodavatele - viz. Žádost o vrácení zboží a Podmínky vrácení.

7. Odesláním schválených položek souhlasíte se všemi podmínkami vrácení zboží.Podmínky vrácení:

1. Zboží musí být čisté, nepoužité a nepoškozené.

2. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, je-li v obalu dodáváno.

3. Potrubí musí být vráceno v originální paletě, je-li vráceno paletové množství.

4. Nelze vrátit zboží zakoupené před více než šesti měsíci.

5. Zboží vrací zákazník na své náklady na místo uvedené dodavatelem (fa Wavin Czechia s.r.o.).

6. Zákazník uhradí dodavateli stornopoplatek v uvedené výši.

7. Dodavatel si může nárokovat uhrazení přepravních nákladů, které mu vznikly dodáním vráceného zboží na místo určení udané zákazníkem.

8. Zákazník musí předložit schválenou Žádost o vrácení zboží s vráceným zbožím při předání zboží.

9. Součástí Žádosti o vrácení zboží musí být kopie Dodacího listu/Dodacích listů.

10. Zboží musí být vráceno nejpozději do 10 pracovních dnů po schválení vrácení.

11. Kontaktujte příslušnou pobočku 2 dny před vrácením zboží.

12. Wavin Czechia s.r.o.  si vyhrazuje možnost odmítnout přijetí zboží zpět na sklad v případě, že vrácené zboží nesplňuje výše uvedené podmínky.