Bezvýkopové technologie

Opravy inženýrských sítí bezpečně, ekologicky a bez dopravních uzavírek.

Opravy vodovodních a plynovodních potrubí, kanalizačních stok nebo průmyslových potrubních rozvodů už nemusí nutně provázet dopravní uzavírky nebo rozježděná a rozkopaná krajina. Stačí, když se tradiční výkopová metoda nahradí metodou bezvýkopovou.

Variant je přitom na výběr hned několik – relining, řízené horizontální vrtání, pluhování, berstlining a close-fit technologie Compact Pipe.

Varianty bezvýkopových metod

Berstlining

Berstlining je bezvýkopová metoda, která spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a zatahování nového potrubí do vzniklého prostoru. Jde o ekologickou metodu položení nového potrubí ve stejné trase.

Close-fit technologie

Principem technologie Compact Pipe je zatažení předtvarovaného potrubí PE 100 RC do stávajícího potrubí. Nové potrubí PE100RC dokáže po instalaci těsně přilnout ke stěnám stávajícího (close-fit) a plně tak převzít jeho funkci. 

Řízené horizontální vrtání

Vrtné soupravy umožňují pokládat podzemní vedení pro ropu, plyn, vodu, odpadní vodu, elektřinu či telekomunikace. Směrem od vrtné soupravy se vede pilotní vrt. Na konci daného úseku se připravené PE 100 RC potrubí ve stejné trase zatahuje zpět k vrtné soupravě.

Relining

Do vyčištěného stávajícího potrubí se vtáhne PE 100 RC potrubí menšího průměru. Cenově i technologicky nejdostupnější řešení sanace. Volné mezikruží, které vzniká zatažením menšího potrubí lze určitým způsobem eliminovat.

Pluhování

Pluhování je tou nejproduktivnější a nejlevnější metodou bezvýkopové pokládky PE100RC potrubí. Existuje několik variant, např. u řízeného pluhování pomocí GPS souřadnic je výhodou uložení potrubí do předepsané hloubky a s předepsaným spádem dle kladečského schématu.

Přehled PE potrubí pro bezvýkopové technologie

Compact Pipe

S instalací více než 1,5 milionu metrů po celém světě, prokázalo potrubí Compact Pipe společnosti Wavin svou hodnotu. Tato technologie nabízí renovaci vadného systému těsně přiléhající (close-fit) vložkou, která se provede potrubím z materiálu PE 100-RC.

Wavin TS DOQ®

Když je požadována maximální bezpečnost, můžete se spolehnout na výjimečnou kvalitu potrubí Wavin TS DOQ®. Nejprodávanější třívrstvé potrubí PE 100 RC na světě.

SafeTech RC

Řada potrubí SafeTech RC od společnosti Wavin je určena k instalaci bezvýkopovými metodami nebo do výkopů bez pískového lože. Systém obsahuje tlakové potrubí PE 100-RC s vnější signalizační vrstvou a kompletní řadu PE elektrotvarovek.

Máte zájem o více informací nebo potřebujete poradit s projektem?

Kontaktuje produktového manažera pro tlakové PE potrubí a tvarovky

Radim Modlitba

Tel: +420 725 322 177

E-mail: radim.modlitba@orbia.com

Referenční projekty

Jak se modernizoval vodovodní přivaděč v délce 5,5 km bezvýkopovou metodou Berstlining

Based on your cookie settings, we can unfortunately not display this video. Click the link below in order to view the video.

https://www.youtube.com/embed/6IcCWE_eGv0?si=66jKm2NT2tnzqwyD

Bezvýkopová technologie Compact Pipe v Hulíně

Součástí projektu bylo vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe. Celkem bylo použito 7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 309.

Technologie Compact Pipe pro ÚV Mokošín

Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč - rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín prostřednictím technologie Compact Pipe.

Pluhování vodovodního potrubí s GPS zaměřením

Navrhovaný řad propojil SV Skalka, zahrnující spotřebiště Skalka, Pivín a Čelčice s SV Prostějov, a tím je umožněno částečné nebo úplné nahrazení zdroje Skalka vodou z SV Prostějov.