Wavin TechCON 10 pro návrhy TZB

Využijte bezplatného softwarového návrhové aplikace Wavin TechCON 10 pro profesionální návrhy vnitřního vodovodu a kanalizace, radiátového topení, podlahového vytápění, či stropního a stěnového chlazení.

SOUTĚŽ: Přihlaste svůj projekt roku 2023 a vyhrajte!

Vyhlašujeme 1. ročník soutěže o nejlepší projekty navržené v programu Wavin TechCON 10.  

Zpracovali jste v roce 2023 zajímavý projekt TZB instalace? Využili jste pro jeho návrh program TechCON Wavin? Chcete tento projekt sdílet s ostatními, zúčastnit se naší soutěže a vyhrát zajímavé ceny?  

Pak neváhejte a do 31. prosince 2023 nám projekt zašlete, případně sdělte jeho základní parametry na info.cz@wavin.com.

Vaše projekty budou posouzeny odbornou komisí složenou ze specialistů, kteří pro vás průběžně připravovali celou sérii webinářů na téma Wavin TechCON 10. Každý soutěžící vyhrává!

Přihlásit můžete libovolný počet projektů, avšak cenu obdržíte pouze za nejlepší z nich. Deset nejlepších projektů bude oceněno hodnotnými cenami.

VÝHRY:

 • První místo: Batoh na notebook a tričko
 • Druhé místo: Tričko a kšiltovku 
 • Třetí místo: Kšiltovka a zápisník
 • Čtvrté až desáté místo: Kšiltovka  
 • Autoři ostatních přihlášených projektů obdrží krásné zápisníky.

Hlavním hodnotícím kritériem bude celková technická koncepce řešení s akcentem na použité materiály, které by měly být optimálně navrženy s ohledem na současné nároky na vyšší standard kvality bydlení. Dalšími kritérii hodnocení projektů bude hodnota použitého materiálu a celková velikost projektu. Nicméně porota může udělit i zvláštní cenu za mimořádný projekt splňující i jiná, společensky prospěšná kritéria.  

Těšíme se na vaše projekty.

O návrhovém softwaru Wavin TechCON 10

 • Ucelené řešní pro veěkeré profese TZB – modulová koncepce programu
 • Tvorba výkresové dokumentace ve 2D i ve 3D
 • Spolupráce s CAD programy – import dxf soborů
 • Možnost exportu instalace také do formátu ifc
 • Doložení návrhu též požadovanými výpočty
 • Pravidelné produktové a systémové aktualizace
 • K dispozici podrobné manuály, videa a výukové tutoriály
 • Efektivní podpora uživatelů

Popis jednotlivých modulů Wavin TechCON 10

Modul: Vnitřní vodovod

S pomocí tohoto modulu je uživatel schopen provést návrh celkové vodovodní instalace, tedy úseků studené a teplé vody, včetně úseků cirkulačních. Součástí návrhu je taktéž vyvážení instalace pomocí termostatických ventilů a jejich správného nastavení. Výsledkem tedy jsou požadované průměry potrubí, stanovení tlakových ztrát, kompletní výkaz materiálu atp. Modul nabízí též funkci pro automatické vytvoření rozvinutého řezu dané vodovodní instalace. Výsledný projekt je možné exportovat do CAD formátu dxf anebo pdf. Pro celý projekt je následně možné automaticky vytvořit specifikaci navržených produktů.

Modul: Vnitřní kanalizace

Uvedený modul řeší kompletně návrh instalace vnitřní kanalizace. Jedná se o návrh všech potřebných zařizovacích předmětů, včetně jejich popisu., které se velmi jednoduchým způsobem propojí požadovaným typem potrubí. Důraz je kladen na detailní zakreslení kanalizačního potrubí, včetně jeho spádu. Poté je možné provést dimezaci zadáne potrubí, přičemž program automaticky kontroluje dodržování požadovaného spádu kanalizačního potrubí při jeho kreslení. Dále je možné rozvod opatřit větracími hlavicemi, čistícími kusy, či kompenzačními hrdly. Potruní rozvod je možné zobrazit i v 3D prostoru, přičemž tento pohled je obzvláště důležitý při kontrole potrubních kolizí. Výsledný projekt je možné exportovat do CAD formátu dxf anebo pdf. Pro celý projekt je následně možné automaticky vytvořit specifikaci navržených produktů.

Modul: Tepelné ztráty

Program navrhne tepelné ztráty objektu, ale i jednotlivých místností. V porovnání s běžnými tabulkovými programy na výpočet tepelných ztrát budov, TechCON výrazně zjednodušuje a urychluje práci. Ttepelné ztráty je možné navrhovat buď ve shodě s normou ČSN 06 0210 nebo ČSN EN 12831. Fyzikální vlastnosti jednotlivých konstrukcí jsou zadávány z uživatelské databáze. V případě složených stěn je možné zadávat různé součinitele buď přímo, jednou hodnotou, nebo si nechat zuvedený součinitel stanovit programem. Rozměry jednotlivých konstrukcí uživatel přebírá přímo z projektu, konkrétně z půdorysu příslušného podlaží. Vytvoření stropu a střechy je možné jediným klikem myší, přičemž se zkopíruje tvar podlahy a stropu. Střecha se může s výhodou vytvářet taktéž pomocí střešních rovin, což v podstatě umožňuje přesný výpočet podkrovních místností.

Modul: Tepelná zátěž

Modul tepelná zátěž pracuje na podobném principu jako modul na tepelné ztráty. Cílem výpočtu je stanovení tepelné zátěže (tepelných zisků), a to jako podklad pro další návrh chladících systémů. Výpočet tepelných zisků probíhá ve shodě s ČSN 73 0548. Pracovní prostředí je plně propojené s prostředím pro návrh tepelných ztrát a uživatel se jen rozhoduje, zdali chce počítat tepelné ztráty i tepelnou zátěž současně, případně jen jednu z variant. Oba typy výpočtu se liší požadavky na zadání různých typů výpočetních součinitelů. Jakákoliv změna v rámci projektu je automaticky přepočtena i v rámci modulu tepelných zisků. Výpočet obsahuje též problematiku tepelných zisků z oslnění objektu.

Modul: Radiátorové vytápění

K návrhu radiátorového topení lze s výhodou využít (ale není to bezpodmínečně nutné) tepelných ztrát, které byly stanoveny v rámci modulu tepelných ztrát. Program umožňuje kreslit potrubí současně jak ve 2D tak i ve 3D prostoru, což jednak zvyšuje uživatelský komfort a zároveň take přehlednost celého návrhu. V návaznosti na velikost tepelných ztrát program automaticky navrhuje jednotlivé otopná tělasa a vhodný zdroj tepla, stejně tak I jednotlivá další zařízení tepelné soustavy. V rámci hydraulického výpočtu program dimenzuje jednotlivé potrubní úseky, posuzuje tlakové ztráty a celou soustavu vyreguluje pomocí vhodného nastavení příslušných vyvažovacích ventilů. Otopná tělesa je možné ke kotli připojit přímo nebo pomocí rozdělovače. Každý radiator lze podle jeho typu osadit též připojovací sestavou, která je složena z vhodných armature, ventilů a závitových šroubení. Základní sady jsou již předefinované, nicméně v případě potřeby je možné vyskládat a uložit si do souboru též sady atypické.

Modul: Sálavé topení a chlazení

Pod pojmem sálavé systémy obecně rozumíme systémy podlahového, stěnového a stropního vytápění a chlazení. Na základě tepelných ztrát a tepelných zisků jednotlivých místností a zakreslených topných okruhů, program pro zvolený system automaticky stanoví rozestupy potrubí v jednotlivých smyčkách, výkony jednotlivých topných zón a nastavení pozice hlavic jednotlivých ventilů v rozdělovači. Uživatel může měnit veškeré vstupní parametry, stejně tak může libovolně měnit též okrajové podmínky a skladbu podlah, stěn a stropů. V rámci návrhu podlahového vytápění pro velké místnosti lze otopný povrch rozdělit na libovalný počet pobytových a okrajových zón. Výsledný projekt je možné exportovat do CAD formátu dxf nebo pdf. Závěrem je možné velmi jednoduše zpracovat celkovou specifikaci použitých materiálů.

Jak získat návrhový software Wavin TechCON 10?

1.Stáhnutí programu

Program si můžete stáhnout ZDARMA na stránkách www.wavinacademy.cz v sekci „Ke stažení – Software – Vnitřní instalace“. K dispozici jsou dvě jazykové verze instalace – česká a slovenská. Proto se vždy pečlivě ujistěte, zda stahujete vámi požadovanou jazykovou verzi.

2. Aktivace

Po stažení instalačního souboru a jeho instalace je třeba produkt ještě zaregistrovat. Podívejte se na podrobný návod, jak tyto potřebné činnosti správně provést.

Výukové tutoriály k Wavin TechCON 10

Není vám jasný princip práce s návrhovým softwarem Wavin TechCON 10? Zajímá Vás jen dané dílčí téma? Pak neváhejte a využijte možnosti zhlédnout krátký výukový tutoriál.

Obecná charakteristika programu

Vodovodní instalace

Kanalizační instalace

Tepelné ztráty

Tepelná zátěž, tepelné zisky

Struktura budovy a půdorysy

Místnosti a zařizovací předměty

Dopojení zařizovacích předmětů

Cirkulace TUV

Napojení ohřívače

Způsoby dopojení potrubí kanalizace a typy generovaných tvarovek

Definování konstrukcí

Střešní roviny

Dopojení radiátorů

Dopojení zdroje tepla

Radiátorové vytápění