BIM Revit řešení

Implementace BIM řešení do vašich projektů je jednodušší s použitím našich nástrojů, které jsme pro vás připravili. S naší pomocí vytvoříte kompletní reálný potrubní systém tím nejrychlejším a nejefektivnějším možným způsobem. Naše řešení je postaveno na přípravě podrobných knihoven našich produktů pro program Revit (ve formě rodin) a též na nabídce podpůrného Plugin pro ještě lepší využití knihoven. Kompletní BIM/Revit řešení Wavin je poskytováno zdarma.

Registrovat se a získat přístup ke stažení knihoven a plugin

Průvodce BIM/Revit koncepcí Wavin

Praktický průvodce novými trendy v projektování je tu pro vás. Stáhněte si jej a seznamte se s historií BIM koncepce nebo si prohlédněte praktické ukázky intelignentích funkcí v knihovnách Wavin pro tlakové rozvody vody či gravitační rozvody vnitřní kanalizace.

Podívejte se na výukové tutoriály

V naší video knihovně najdete komplexní nabídku návodů věnované BIM/Revit koncepci v českém jazyce.

Tipy a triky

Podívejte se na video návody věnované práci s BIM knihovnami a Plugin v anglickém jazyce.

Přihlaste se na bezplatné webináře

Využijte našich on-line školení z pohodlí své kanceláře nebo domova!

Proč používat Wavin Revit knihovny?

Chcete naplno využívat potenciál projektování dle BIM přístupu? Chcete získat konkurenční výhodu oproti ostatním? Chcete velmi jednodušše a intuitivně vytvářet dokonalé projekty, zcela reálné, rozměrově korektní a ve shodě s aktuálním produktovým portfoliem Wavin? Máme pro Vás řešení. A tímto řešením jsou Wavin knihovny pro program Revit. Používáním našich knihoven se Vám otevře cesta k většímu množství důležitých projektů než v minulosti. Navíc, díky integrovaným inteligentním funkcím můžete vytvoříte kompletní „reálný” potrubní systém nejrychlejším možným způsobem.

Balíčky Wavin knihoven pro program Revit jsou na vysoké technické úrovni. Při jejich přípravě jsme vycházeli z našich mnohaletých zkušeností, ale i s požadavky a připomínkymi odborníků z praxe a taktéž jsme brali v potaz různá montážní a produktová specifika. Naše řešení umožní uživatelům udělat si 100 % přesnou představu o vlastní instalaci potrubních systémů, a to snadno, i bez produktových katalogů. Součástí balíčků je rovněž šablona pro tvorbu uceleného produktového kusovníku.

Wavin Revit knihovny se vyznačují zejména:

 • 100% přesnost, ve shodě s produktovým portfoliem a rozměry výrobků
 • Průběžný update knihoven
 • Vysoká technická úroveň, vnořené inteligentní funkce
 • Vysoká produktivita práce, úspora času projektování i montáže systému
 • Intuitivní přístup k projektování
 • Automatická a přesná tvorba výkazu materiálu

Proč používat Wavin Revit Plugin?

Chcete plně využít potenciál Wavin knihoven pro program Revit? Chcete projektovat ještě rychleji a efektivněji? Pak je tu řešení Wavin Plugin pro program Revit.

Wavin Plugin představuje řešení v podobě nadstavby určené pro program Revit. Wavin Plugin obsahuje množství užitečných funkcí, které podporují jak efektivnější využívání knihoven Wavin, tak i efektivnější práci s potrubními systémy Wavin.

Wavin Revit Plugin obsahuje mimo jiné následující funkce:

 • Funkce chameleon – skrývání info o výrobci v případě veřejných zakázek
 • Snadné kolírování vlastností referenčního systému, včetně barvy
 • Automatické řešení kompenzací potrubí
 • Automatická tvorba prefabrikovaných sekcí
 • Dělení potrubí na požadované délky
 • Automatické generování ifc souborů

Co je BIM?

Metodika BIM neboli Building information modelling (Informační modelování staveb) přinesla do stavebnictví opravdovou revoluci. Ve světě moderního 3D řešení je BIM spojovacím článkem mezi všemi hlavními účastníky a fázemi projektu. Chápeme důležitost, ale I komplikovanou povahu takové spolupráce. Proto jsme vytvořili vlastní balíček řešení pro program Revit, který umožní projektantům a architektům intuitivně vytvořit úplné a podrobné řešení požadované instalace. Použití metodiky BIM přináší množství výhod, a to pro každou fázi životního cyklu budovy.

Předprojektová fáze

Předprojektová fáze je zcela klíčová, obzvlátě pak z pohledu investora celé stavby. Součástí této epapy jsou zejména povolovací procesy, stanovení provozních parametrů stavby, jejho harmonogramu, rámcového rozpočtu atp. BIM přístup dokáže dát investorovi na tyto otázky též odpovědi, a to právě již ve fázi přípravy celého projektu.

Projektová fáze

Během projektové fáze jsou architekti a projektanti postaveny před mnoho problémů a výzev, jejich řešení spočívá na efektivní spolupráci mezi jednotlivými projekčními profrsemi. Již v této fázi nelze opomenout spolupráci s developerem, či montážní firmou. Výsledkem projekční fáze je reálný, inteligentní 3D model budovy, který obsahuje veškeré potřené informace a data. Cestou k bezproblémové přípravě modelu budovy a nastavení týmové komunikace je opět BIM.

Fáze výstavby, provozu a údržby

Po dokončení, revizích a schválení projektu může začít samotná výstavba. BIM přístup vytváří nevídaně pevné spojení mezi projektem a výstavbou. Časové plány i rozpočet jsou díky BIMu tak přesné, že dodatečné náklady, vícepráce a časové zpoždění dokončení stavby lze eliminovat na minimum. Případné změny během celého procesu výstavby lze díky BIMu aktualizovat mnohem snadněji než kdykoli v minulosti. Už nemusíme neustále žádat architekty, techniky, stavební firmy a vedení stavby o účinnou spolupráci. Místo toho se můžeme zaměřit na to, jak pomocí BIMu celý proces urychlit a zefektivnit. Díky provozním informacím (např. revizní cykly, výměny ventilů, kontrola radiátorů atp.) lze budovu též ekonomicky optimálně užívat a udržovat.

Wavin BIM Revit – od začátku do konce

Přesný instalační model má obrovský vliv na celkovou účinnost, přidanou hodnotu a informační potenciál celého projektu. Platí to nejen pro projektovou fázi, ale také pro fázi instalace a provozu. Po dokončení projektu okamžitě získáte přesný a kompletní soupis materiálů, což umožní efektivní řízení skladů a dodávek materiálu na stavbu. V rámci balíčků Wavin BIM Revit jsou implementovány možnosti, jak pracovat v rámci jednotlivých fází projektu. Tedy přes časové plánování a stavební dozor až po výrobu a dodávky potřebného materiálu. S pomocí balíčků Wavin BIM Revit na sebe jednotlivé etapy výstavby logicky navazují, všechny činnosti tvoří efektivní kontinulání řetězec, jehož výsledkem je finální dílo s požadovanými vlastnostmi a dokončené v požadovaném termínu.

Máte dotazy? Kontaktujte nás.

Pavel Seidl

Technický poradce - software

Tel: +420 602 768 100

E-mail: pavel.seidl@wavin.com

Ján Kohút

Projektový manažér SWM, technická podpora B&I

Tel: +421 918 614 715

E-mail: jan.kohut@wavin.com