BIM knihovny a pluginy pro Autodesk Revit

Implementace BIM (Building Information Management) řešení do vašich projektů je jednodušší díky nástrojům, které jsme pro vás připravili. Vytvořte reálný potrubní systém tím nejefektivnějším způsobem. Základem našeho řešení je příprava a poskytnutí podrobných knihoven Wavin produktů pro program Autodesk Revit (ve formě rodin) a možnost využití podpůrného pluginu pro ještě lepší využití knihoven. Kompletní BIM/Revit řešení Wavin poskytujeme zdarma.

Registrovat se a získat přístup ke stažení knihoven a plugin

Podívejte se na výukové tutoriály k BIM Revit koncepci.

Vzdělávejte se s námi. Ukážeme, jak naprojektovat vnitřní instalace, nakládání s dešťovými vodami, areálovou kanalizaci a mnoho dalšího.
Video návody BIM/Revit

Stáhněte si naši nejnovější studii: Odborný pohled na využití BIM v praxi

Zjistěte více o historii i současnosti BIM, stejně jako důvodech, proč v této metodice vidí stavebnictví svou budoucnost.

On-line školení BIM/Revit zdarma

Využijte bezplatná on-line školení z pohodlí své kanceláře nebo domova!

Webináře BIM/Revit

Stáhněte si průvodce BIM/Revit koncepcí Wavin

Zajímají vás nové trendy v projektování? Stáhněte si průvodce a zjistěte historii koncepce BIM (informační model budovy). Prohlédněte si praktické ukázky inteligentních funkcí v knihovnách Wavin pro tlakové rozvody vody či gravitační rozvody vnitřní kanalizace.
Průvodce BIM/Revit koncepcí Wavin

Proč používat Wavin Revit knihovny?

Chcete naplno využívat potenciál projektování a řídit se BIM standardy? Získat konkurenční výhodu oproti ostatním? Jednoduše a intuitivně tvořit dokonalé projekty, zcela reálné, rozměrově korektní a ve shodě s aktuálním produktovým portfoliem Wavin? Nabízíme řešení! Tím jsou Wavin knihovny pro program Revit. Používáním našich knihoven se vám otevře cesta k většímu objemu důležitých projektů. Díky integrovaným inteligentním funkcím vytvoříte kompletní „reálný” potrubní systém nejrychlejším možným způsobem.

Balíčky Wavin knihoven pro program Revit máme na vysoké technické úrovni. Při jejich přípravě jsme vycházeli z našich mnohaletých zkušeností. Řídili jsme se také požadavky a připomínkami odborníků z praxe, brali jsme v potaz různá montážní a produktová specifika. Naše řešení umožní uživatelům udělat si 100% přesnou představu o vlastní instalaci potrubních systémů. Snadno i bez produktových katalogů. Součástí balíčků je také šablona pro tvorbu uceleného produktového kusovníku.

Výhody Wavin Revit knihovny:

 • 100% přesnost, ve shodě s produktovým portfoliem a rozměry výrobků,
 • průběžný update knihoven,

 • vysoká technická úroveň a vnořené inteligentní funkce,

 • vysoká produktivita práce, úspora času projektování i montáže systému,

 • intuitivní přístup k projektování,

 • automatická a přesná tvorba výkazu materiálu.

Proč používat Wavin Revit Plugin?

Chcete plně využít potenciál Wavin knihoven pro program Revit? Projektovat ještě rychleji a efektivněji? Pak je tu řešení Wavin Plugin pro program Revit.

Wavin Plugin představuje řešení v podobě nadstavby určené pro program Revit. Wavin Plugin obsahuje množství užitečných funkcí, které podporují jak efektivnější využívání knihoven Wavin, tak i precizní práci s potrubními systémy Wavin.

Wavin Revit Plugin obsahuje například tyto funkce:
 • režim chameleon – skrývání info o výrobci v případě veřejných zakázek,
 • snadné kopírování vlastností referenčního systému, včetně barvy,
 • automatické řešení kompenzací potrubí,
 • automatická tvorba prefabrikovaných sekcí,
 • dělení potrubí na požadované délky,
 • automatické generování ifc souborů.

Co je BIM?

Metodika BIM neboli Building information modelling (informační modelování staveb) přinesla do stavebnictví opravdovou revoluci. Ve světě moderního 3D řešení je BIM spojovacím článkem mezi všemi hlavními účastníky a fázemi projektu. Chápeme důležitost, ale i komplikovanou povahu takové spolupráce. Proto jsme vytvořili vlastní balíček řešení pro program Revit. Ten umožní projektantům a architektům intuitivně vytvořit úplné a podrobné řešení požadované instalace. Použití metodiky BIM přináší množství výhod, a to pro každou fázi životního cyklu budovy:

Předprojektová EIR fáze

Předprojektová fáze je zcela klíčová, a to především z pohledu investora celé stavby. Součástí této etapy jsou zejména povolovací procesy, stanovení provozních parametrů stavby, jejho harmonogramu, rámcového rozpočtu atp. Investor využije pro specifikaci požadavků na zhotovitele EIR dokument. Jeho účelem je jasně specifikovat požadavky na BIM model tak, aby data byla konzistentní, kvalitní a využitelná k naplnění cílů projektu.

Projektová LOD/LOL fáze

Během projektové fáze jsou architekti a projektanti postaveni před mnoho problémů a výzev. Jejich řešení spočívá na efektivní spolupráci mezi jednotlivými projekčními profesemi. V této fázi je nezbytná spolupráce s developerem či montážní firmou. Výsledkem projekční fáze je reálný, inteligentní 3D model budovy, který obsahuje veškeré potřebné informace. Jde o takzvaný LOD (Level of Development) či LOL (Level of Information), ve kterém odborníci ve stavební praxi specifikují a formulují požadavky na BIM v různých fázích návrhu.

Fáze výstavby, provozu a údržby dle BIM protokolu

Po dokončení, revizích a schválení projektu může začít samotná výstavba. BIM přístup vytváří dosud neobvykle pevné spojení mezi projektem a výstavbou. Časové plány a rozpočet jsou díky BIM protokolu tak přesné, že dodatečné náklady, vícepráce a časové zpoždění dokončení stavby se eliminuje na minimum.

Případné změny během celého procesu výstavby lze díky BIM aktualizovat mnohem snadněji než v minulosti. Už nemusíte neustále žádat architekty, techniky, stavební firmy a vedení stavby o účinnou spolupráci. Místo toho se můžete zaměřit na to, jak pomocí BIM celý proces urychlit a zefektivnit. Díky provozním informacím (např. revizní cykly, výměny ventilů, kontrola radiátorů atp.) lze budovu též ekonomicky optimálně užívat a udržovat.

Wavin BIM Revit – od začátku do konce

Přesný instalační model má obrovský vliv na celkovou účinnost, přidanou hodnotu a informační potenciál celého projektu. Platí to nejen pro projektovou fázi, ale také pro proces instalace a následný facility management - s využitím CDE aplikace pro správu dat a dokumentů v rámci projektu. Po dokončení projektu okamžitě získáte přesný a kompletní soupis materiálů. To vám umožní efektivní řízení skladů a dodávek materiálu na stavbu.

V rámci balíčků Wavin BIM Revit nabízíme možnosti, jak pracovat v rámci jednotlivých fází projektu. Přes časové plánování a stavební dozor až po výrobu a dodávky potřebného materiálu. S pomocí balíčků Wavin BIM Revit na sebe jednotlivé etapy výstavby logicky navazují, všechny činnosti tvoří efektivní kontinuální řetězec. Získáte finální dílo (jehož součástí je i souhrnná technická zpráva), které obsahuje všechny požadované vlastnosti a je dokončené v daném termínu.

Máte dotazy? Kontaktujte nás.

Pavel Seidl

Technický poradce - software

Tel: +420 602 768 100

E-mail: pavel.seidl@wavin.com

Ján Kohút

Projektový manažér SWM, technická podpora B&I

Tel: +421 918 614 715

E-mail: jan.kohut@wavin.com