Budujeme udržitelnost ve všem, co děláme

Činit udržitelným, dosažitelným

Stáhnout brožuru

Šest globálních programů udržitelnosti společnosti Wavin

Jako globální hráč na trhu si přejeme dělat věci jinak a stát se lídrem odvětví v oblasti udržitelnosti..

Ale abychom mohli mít velké sny, musíme dělat velké činy. Proto se zavazujeme, že se staneme udržitelnými ve všem, co děláme. Z tohoto pohledu vyrábíme, přepravujeme, inovujeme a montujeme naše výrobky - způsobem, kterým řídíme náš obchod a naše lidi..

Naše cesta za udržitelností je ve společnosti Wavin v plném proudu. Pojďme spolupracovat na budování lepší budoucnosti pro příští generace.

 

Společnost Wavin přispívá k dosahování následujících cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. 

6-clean-water 9-industry-innovation-infra 11-sustainable-cities 13-climate-action

Jak toho dosáhneme


innovation-small

Inovace

Neustále rozvíjíme inovativní řešení pro bezpečné a udržitelné využívání vody, což podporuje zranitelné komunity a našim zákazníkům pomáhá se vypořádat s problémy spojenými se změnou klimatu..

Stáhnout brožuru

social-small

Začlenění do společnosti

Vytváříme pozitivní dopad na (místní) komunity lepší dostupností základních lidských potřeb, jako je vzdělání a bezpečná voda v oblastech se zaostalou infrastrukturou.

Stáhnout brožuru

circular-small

Oběhové hospodářství

Naše materiály a výrobky jsou navrženy tak, aby byly používány opakovaně a recyklovány, čímž se maximalizuje environmentální hodnota. Abychom uzavřeli materiálovou smyčku, neustále zlepšujeme naše nákupní procesy a přispíváme vyššímu využívání recyklátů. 

Stáhnout brožuru

reporting-small

Vykazování

Jasné cíle jsou pro program udržitelnosti klíčové. Vůči všem zainteresovaným osobám chceme být naprosto transparentní a otevření, proto vyvíjíme nástroje, procesy a dovednosti pro sběr velmi kvalitních dat..

Stáhnout brožuru

environmental-small

Environmentální dopad

Neustále optimalizujeme naši výrobu a procesy v hodnotovém řetězci, abychom snižovali množství emisí skleníkových plynů. Toho dosahujeme pomocí udržitelných energií, SMART řešení a dalších inovativních jemných vylepšení.

Stáhnout brožuru

public-small

Veřejné záležitosti

Aktivně se zapojujme do rozvoje zásad a budujeme strategická spojenectví, abychom podpořili udržitelnost, jednali podle ní a dále rozšiřovali povědomí. 

Stáhnout brožuru

Již se nám daří dělat věci jinak

Naše činnosti pomáhají řešit některé z největších problémů týkajících se zásobení vodou, hygieny, měst odolných klimatickým podmínkám a výkonu budov.