Soundcheck

On-line kalkulátor Wavin Soundcheck vám pomůže zjistit, zda váš návrh odpadní kanalizace splňuje požadavky dané normou. Tato aplikace simuluje akustiku kanalizačního systému v konečné instalaci a vypočítává hladiny hluku na základě jednotlivých parametrů. Ve třech jasně definovaných a intuitivních krocích můžete získat odpověď na otázku, zda váš návrh splňuje požadavky pro váš projekt.