StormHarvester

Proaktivní systém představuje technologii optimalizace opětovného využívání dešťové vody, zatímco snižuje dopady povodní v důsledku přívalových srážek. Jedná se o kombinované řešení retenční a akumulační nádrže Wavin a senzorovou technologií StormHarvester. Systém napomáhá životnímu prostředí mnoha způsoby, včetně doplňování hladiny podzemní vody a snižování celkové spotřeby pitné vody.

Jak to funguje?

Prediktivní systém umožňuje akumulaci dešťové vody pro nepřetržité opětovné použití. Kdy předpověď hlásí déšť, prediktivní technologie systému automaticky upraví hladinu vody v nádrži, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro zadržování dešťové vody – proces se opakuje s příchodem dalších srážek. Další výhodou je, že vsakovací nádrže si nyní poradí s nízkou propustností půdy. Vsakovaní tak může probíhat jak dlouho bude potřeba.

Stáhněte si brožuru

Přečtěte si všechny podrobnosti o tom, jak systém Wavin StormHarvester pomáhá čelit výzvám měnícího se klimatu a urbanizace.
StormHarvester výhody

Technologie

Technologie StormHarvester řídí hladinu vody v retenčních nebo sběrných nádržích propojením ventilu nebo čerpadla s vysoce přesným algoritmem predikce odtoku srážek. Díky integrované záložní baterii a automatickému výstražnému systému pro případ nouze můžete systému StormHarvester vždy důvěřovat, že svou práci vykoná.

Realizace

Univerzitní dům Davida Keira používá proaktivní systém StormHarvester společnosti Wavi. Akumulační nádrž budovy umožňuje udržovat dešťovou vodu mezi jednotlivými bouřkami.

Kombinovat s Wavin Q-Bic Plus

  • Bez vazby na typ půdy, hladinu podzemní vody a zatížení
  • 2x rychlejší instalce
  • Snadný přístup pro rychlou a efektivní kontrolu a čištění

Máte zájem o více informací nebo potřebujete poradit s projektem?

Kontaktuje produktového manažera pro hospodaření s dešťovou vodou

Lukáš Mejzlík

Tel: +420 725 571 803

E-mail: lukas.mejzlik@wavin.com