Pro každý projekt máme řešení

Podpora pro hospodaření s dešťovou vodou

Pomůžeme vám vyřešit co s dešťovou vodou, neváhejte se obrátit na nás!

Nabízíme zdarma softwarový nástroj pro návrhy vsakovacích a retenčních objektů, který reflektuje normy z oblasti nakládání s dešťovými vodami, jako jsou ČSN 75 9010 či TNV 75 9011. Nástroj momentálně máme ve dvou komunikačních variantách – pro prostředí ESPACE.

Značně vám usnadní celý proces návrhu vsakovacích, retenčních a kombinovaných (nadzemní průleh a podzemní rýha) objektů, a to včetně tvorby potřebné projektové dokumentace zahrnující i soupis materiálů jednotlivých, programem navržených objektů. Tento výkaz obsahuje i ceny, což je nezbytné pro správné stanovení investičních nákladů a taktéž pro snadné a bezchybné zpracování objednávky. Výhodou je také možnost exportu dat do dalších aplikací, které projektanti využívají. 

Neváhejte se obrátit na naše specialisty, kteří vám rádi poradí řešení pro hospodaření s dešťovou vodou.

Kontaktní osoba:

Lenka Filipová

+420 602 527 607
lenka.filipova@wavin.com