Sentio

Aby bylo dosaženo optimální tepelné pohody v místnosti, je třeba celý otopný systém určitým způsobem řídit - regulovat. Využijte moderní regulační systém Sentio pro řízení vytápění a chlazení.

Sentio centrální řídící jednotka CCU

Centrální řídící jednotka (CCU) pro vytápění a chlazení je srdce systému Sentio. CCU lze použít až s 24 drátovými nebo bezdrátovými termostaty nebo senzory (vstupy), následně může ovládat až 16 termoelektrických pohonů (výstupy) pro ovládání až osmi různých zón. Navíc jednotka disponuje pěti teplotními vstupy a dvěma výstupy. CCU má ještě k dispozici dva výstupy s napětím (230 V) a dvě relé pro ovládání čerpadel. Možný rozsah aplikací CCU lze rozšířit pomocí rozšiřujících jednotek.  CCU musí být připojen k příslušným periferiím (např. termostat), které poskytují požadované informace o zónách, která mají být ovládány. 

Sentio rozšiřující jednotka EU-A a VFR

Připojením rozšiřující jednotky EU-A lze rozšířit rozsah centrální řídící jednotky CCU o dalších osm výstupů pro ovládání až dalších 8 zón s maximálně 16 termoelektrickými pohony. Připojením rozšiřující jednotky VFR lze rozšířit rozsah centrální řídící jednotky CCU o šest beznapěťových relé pro ovládání čerpadel.  

Sentio senzor

Senzory (snímače) pokojové teploty Sentio jsou alternativou termostatů. Poskytují stejné funkce jako termostaty. Měří vlhkost a pokojovou teplotu, ale nemají ovládací rozhraní. Mohou být ovládány pouze přes dotykový display a nebo pomocí aplikace počítačem.

Sentio pokojový termostat

Termostaty poskytují potřebné informace o teplotách v místnostech, které musí CCU řídit. Systém Sentio zahrnuje jak drátové, tak i bezdrátové verze. Prostřednictvím termostatu lze nastavit požadovanou pokojovou teplotu. Nastavení je možno provádět přímo na termostatu nebo pokud je CCU připojena na internet tak přes aplikaci pomocí PC, nebo mobilního telefonu.

Sentio venkovní teplotní čidlo

Systém Sentio nabízí dva základní typy externích snímačů teploty, kabelový a bezdrátový. Venkovní teplotní čidlo předává centrální řídící jednotce CCU informace o venkovní teplotě.  Tyto informace jsou důležité pro zajištění co nejvíce efektivního řízení systému a snížení spotřeby energie. Venkovní čidlo musí být instalováno na severní straně budovy, chráněné před slunečním svitem.

Sentio zprovozňovací dotykový display

Sentio zprovozňovací dotykový display slouží ke snadnému nastavení a uvedení do provozu systému Sentio. Jeden dotykový display může být použit pro několik centrálních řídících jednotek CCU. Dotykový display nemusí být trvale přípojek k CCU, slouží pouze k snadnému nastavený systému. Systém Sentio může být nastaven a uveden do provozu i přes PC.