Společnost

Partnerství s Unicef

Kromě aktivit v jednotlivých oblastech, kde působíme, podporujeme globálně UNICEF v programu nazývaném Poskytování základních potřeb dětem (angl. Providing Essentials for Children).

Jeden z projektů tohoto programu probíhá v Bhútánu, kde společně s organizací UNICEF poskytujeme vodu a snažíme se zlepšovat hygienické praktiky ve zdejších školách.
Cílem projektu je poskytnout hygienická zařízení pro 5.000 dětí na 30 školách. Vodovodní zařízení budou vystavěna na 26 školách a 4 školy obdrží systémy pro sběr dešťové vody. Pro zabezpečení dlouhodobé účinnosti programu budou různí lidé (včetně učitelů a koordinátorů pro ochranu zdraví) vyškoleni za účelem zdokonalení znalostí a praktik týkajících se zdraví, výživy a hygieny.
Projekt podporujeme jak samotnými výrobky, tak i odbornými schopnostmi a peněžními prostředky. Společně s UNICEF očekáváme, že v Bhútánu dosáhneme stejných pozitivních výsledků, jakých bylo dosaženo i v předchozích projektech.

Společnost Wavin a UNICEF jsou aktivními partnery od roku 2005. Společně poskytují základní potřeby, jako jsou čerstvá pitná voda a hygiena, pro děti na celém světě. První projekt byl uskutečněn v Mali v Africe. Během čtyř let pomohly výrobky, systémy a know-how společnosti Wavin a organizační a vzdělávací dovednosti UNICEF zlepšit hygienu pro více než 43.000 dětí na 165 školách. V roce 2008 začaly společnost Wavin a UNICEF  s podobným projektem v Papuy Nové Guiney. Výsledkem byl přístup k dodávce zdravotně nezávadné vody, jakož i sanitárním a hygienickým prostředkům na 28 základních školách a ve 21 venkovských zdravotních střediscích. Užitek z tohoto projektu mělo celkem 23.000 lidí, včetně 13.000 dětí.
Více informací lze nalézt na www.providingessentialsforchildren.com

Zaměstnanci společnosti Wavin

Odborné schopnosti, závazek, pocit pohody a nadšení našich zaměstnanců jsou rozhodující pro náš úspěch.

Pro poskytnutí pracovního prostředí, které pečuje o týmového ducha, posiluje jej a přispívá k dlouhodobým cílům společnosti, jsme vázáni následujícími zásadami:

  • Budeme pečovat o pozitivní zaměstnanecké a pracovní vztahy a pomáhat našim pracovníkům při naplňování jejich veškerého potenciálu prostřednictvím školení a možností se rozvíjet.
  • Budeme podporovat bezpečné, zdravé a produktivní pracovní prostředí.
  • Zajistíme spravedlivou a rozmanitou firemní kulturu, bez předsudků, ať už jde o sociální původ, pohlaví, rasu nebo náboženství.
  • Budeme vybízet naše pracovníky, aby udržovali vynikající kontakt s komunitami, ve kterých společnost působí, a hráli aktivní roli v životě komunity.
  • Budeme lákat a držet si motivované, kvalifikované pracovníky, kterým je poskytnuta příležitost vyvíjet se v rámci společnosti.