Compact pipe

Díky více než 1,5 milionu metrů nainstalovaných po celém světě prokázalo potrubí Compact Pipe od společnosti Wavin svou hodnotu. Technologie Compact Pipe nabízí renovaci vadného systému těsně přiléhající (close-fit) vložkou provedenou standardním potrubím PE 100.

Ke stažení

Hledáte jednoduchou cestu pro stažení všech našich dokumentů? Přejít na všechny dokumenty ke stažení

Informace o systému

Příprava

Příprava

Naše plnostěnné PE 100 potrubí Compact Pipe je dodáváno z výroby ve složeném tvaru a připravené k okamžitému použití. Použijte jej k renovaci rozpadlého a poškozeného potrubí s mírnými záhyby a průměrem až do 500 mm. Nejprve je potřeba původní potrubí prohlédnout, vyčistit a zkalibrovat.

Snadné napojení

Snadné napojení

Když renovujete tlakové potrubí pomocí potrubí Compact Pipe od společnosti Wavin Ekoplastik, snadno jej napojíte na stávající síť. Můžete použít elektrotvarovky nebo svařování natupo. Potrubí Compact Pipe je kompatibilní s kompletní řadou PE elektrotvarovek od společnosti Wavin Ekoplastik. Nabízíme také různá řešení pro vsazení přípojek.

Vložení a uchycení

Vložení a uchycení

Protáhněte z výroby předdeformované potrubí Compact Pipe původním potrubím pomocí malých montážních výkopů. V závislosti na průměru jsou možné instalační délky až do 600 m. Jakmile je potrubí na místě, zahřejte ho na předepsanou teplotu a tlak, abyste dosáhli těsného přilehnutí k původnímu potrubí. Potrubí Compact Pipe poskytuje minimálně stejnou pevnost a kvalitu jako instalace nového potrubí.

Více o produktech

Více o produktech

Potrubí Compact Pipe od společnosti Wavin Ekoplastik použijte pro pohodlnou renovaci tam, kde je akceptovatelné určité zmenšení vnitřního průměru. Když potřebujete zachovat nebo zvýšit kapacitu průtoku, použijte naše vícevrstvé potrubí Wavin TS DOQ pro metodu Berstlining. Své specifické požadavky a cíle projednejte s odborníky ze společnosti Wavin Ekoplastik.