Studzienki kanalizacyjne Wavin Tegra

Najbardziej na rynku zaawansowane studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PP, PE) dostosowane nawet do najtrudniejszych warunków gruntowo-wodnych, a także uwzględniające realia klimatyczne. Studzienki Wavin Tegra są dogodne w projektowaniu, zapewniają wysoki standard wykonania sieci oraz przyjazną eksploatację.

Materiały do pobrania

Znak PRiK „Dobry Wybór”

Studzienki Wavin Tegra posiadają znak PRiK „Dobry Wybór”. Znak przyznawany jest dla firm za ich profesjonalizm w działaniu, jest świadectwem, że firma spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego

Elastyczność - nastawne przeguby połączeniowe

Kinety Tegra jako standard na dopływach i odpływie mają zintegrowane nastawne, przegubowe kielichy połączeniowe. Umożliwiają one sferyczną zmianę położenia o ±7,5o i dzięki temu zwiększają możliwości standardowych kinet. Upraszczają projektowanie, wykonawstwo i zaopatrzenie budowy. Są nieocenione w nierozpoznanych sytuacjach (np. w obszarach zurbanizowanych o dużej gęstości uzbrojenia podziemnego czy przy modernizacjach, rozbudowach i remontach sieci kanalizacyjnych). Zobacz jak testujemy elastyczność studzienek Tegra

Bezpieczna eksploatacja

Przy studzienkach Tegra 600 i 425 dostęp do sieci kanalizacyjnej następują z użyciem sprzętu z poziomu nawierzchni. Studzienki Tegra 1000 umożliwiają bezpieczne wejście personelu obsługi do wnętrza. Wejście do studzienki zaprojektowano z zachowaniem najsurowszych zasad bhp oraz wymagań nor zharmonizowanych. Zarówno otwór wejściowy jak i drabinka z GRP zapewnia prawidłowe warunki ergonomii, bezpieczeństwa i higieny personelu obsługi.

Rozwiązania w zakresie zwieńczeń

Studzienki mogą mieć zwieńczenia w postaci pokryw żeliwnych lub tworzywowych (PP, PE) położonych bezpośrednio na trzonie studzienki albo włazów lub wpustów zamontowanych w postaci pływającej. Włazy i wpusty żeliwne są zgodne z normą PN-EN 124 i oferowane w klasach A15-D400. Stosowane rozwiązania teleskopowe lub z pierścieniami lub stożkami wspierającymi właz są oparte na warstwach konstrukcji nawierzchni utwardzonej, są z nią powiązane i zapewniają szeroki zakres regulacji wysokości studzienki.

Swodobne kształtowanie sieci

Systemy kanalizacyjne można uzbrajać w różne kombinacje studzienek Wavin Tegra 1000, 600 lub 425, co prowadzi do oszczędności inwestycyjnych. Bogaty asortyment kinet (przelotowe, zbiorcze, kątowe), pozwala na swobodne kształtowanie sieci. Studzienki można łączyć z rurami gładkimi PVC-u, PP i PE, jak i strukturalnymi Wavin X-Stream. Przy użyciu adapterów przejściowych można uzbrajać sieci z rur profilowanych (dwuściennych/ korugowanych), betonowych lub z kamionki.

Jakość

Produkcja studzienek Tegra bazuje na najnowocześniejszych technologiach produkcji tworzyw. Zarządzanie jakością produktów obejmuje kontrolę surowców, półproduktów (np. uszczelek) oraz wyrobów gotowych. W ramach fabrycznej kontroli jakości prowadzone są badania typu, badania bieżące oraz audyty przez jednostki certyfikowane. Wiele z badań prowadzonych jest w skali rzeczywistej, jako badania wieloletnie. Kinety z nastawnymi kielichami są w 100% poddawane kontroli na linii produkcyjnej.

Ekstremalna wytrzymałość i trwałość

Obszar zastosowania obejmuje: maksymalną głębokość 6m, dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m licząc od kinety (podstawy studni), dopuszczalne obciążenie ruchem SLW60 i możliwe klasy zwieńczeń do D400 włącznie. Parametry techniczne potwierdzone są przez badania przewidziane normą PN-EN 13598-2. Zobacz jak testujemy wytrzymałość studzienek Tegra

Łatwość montażu

Posadowienie studzienek w wykopie nie wymaga wzmocnienia podłoża, a sprzęt ciężki wymagany jest jedynie przy montażu studzienek włazowych. Płaskie dno studzienek eliminuje część robót ziemnych i skraca czas montażu. Struktura zewnętrzna studzienek (żebrowania i karbowanie) zapewnia skuteczne kotwienie w gruncie na całej wysokości. Wymaganą wysokość studzienek uzyskuje się poprzez cięcie rur trzonowych oraz montaż zwieńczeń pływających, najczęściej teleskopowych. Zobacz jak testujemy szybkość montażu studzienek Tegra

Niezniszczalne konstrukcje we współpracy z gruntem

Karbowanie rur wraz z użebrowaniem na kinecie i stożku stanowi skuteczne przeciwdziałanie sile wyporu wody gruntowej. Dodatkowo dzięki specjalnej strukturze karbów, studzienki wykazują elastyczne zachowanie w gruncie i dostosowują się do zmian pod wpływem zamarzania oraz konsolidacji gruntu w wykopie, ograniczający tym samym najczęściej występujące problemy związane ze studzienkami.

Co dalej?

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą studzienek kanalizacyjnych Wavin, w tym również studzienek Wavin Basic i studni kanalizacyjnych i drenażowych Wavin z rur strukturalnych produkowanych na indywidualne zamówienie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu określenia Państwa potrzeb i oczekiwań.

Gdzie kupić?

Gdzie kupić studzienki Wavin Tegra?     Przejdź do mapy