Łatwość i efektywność dzięki Wavin BIM

Projektowanie budowlane to złożony proces - obejmujący zawiłą współpracę profesjonalistów. BIM integruje wszystkie elementy budowlanej układanki - bezproblemowo.

Modelowanie informacji o budynku (BIM) zrewolucjonizowało branżę budowlaną. W świecie 3D, BIM jest ogniwem łączącym wszystkich kluczowych graczy i etapy cyklu życia projektu budowlanego. Wavin rozumie zawiłości związane z taką współpracą na tak dużą skalę. Dlatego stworzyliśmy niestandardowy pakiet zawartości Revit, który wspiera branżę, zapewniając twórcom modeli MEP BIM możliwość intuicyjnego tworzenia pełnego i szczegółowego systemu hydraulicznego, który jest w 100% dokładnym (jak zbudowany) modelem instalacji.

Faza wstępnego projektowania

Proces wspólnego wykorzystania modeli BIM, od koncepcji do instalacji i budowy, jest bardzo długi. Rozpoczyna się od przygotowania przez architekta schematycznego modelu i renderingów, a następnie zaprezentowania ich właścicielowi budynku (klientowi). W oparciu o informacje zwrotne od klienta zostaną wprowadzone poprawki, a następnie model będzie gotowy do przejścia do fazy projektowania projektu.

Faza projektowania

Podczas fazy projektowania zaczynają się angażować zespoły ds. harmonogramu i szacowania. Osoba odpowiedzialna za planowanie musi upewnić się, że budynek może zostać zbudowany w czasie przeznaczonym na realizację projektu. Jednocześnie, osoba odpowiedzialna za szacowanie musi stale śledzić koszty projektu. Aby odbywało się to płynnie i bez żadnych wpadek, modele BIM muszą być od początku poprawnie skonfigurowane. Na tym etapie kluczowa jest współpraca. Każdy zespół musi wiedzieć, co robią pozostali - architekci, inżynierowie, kierownicy projektów, kosztorysanci, harmonogramy i kierownik budowy. A BIM jest najlepszym sposobem na zarządzanie tym procesem.

Faza budowy

Po zakończeniu projektowania, budowa jest gotowa do rozpoczęcia. BIM stworzył ścisłe połączenie pomiędzy projektowaniem a budową, które nigdy wcześniej nie istniało. Łatwość, z jaką można aktualizować szacunki i harmonogramy projektu (w miarę postępu prac) jest po prostu bezprecedensowa. Nie musimy już prosić architektów, inżynierów, kierowników operacyjnych i budowlanych o efektywną współpracę. Zamiast tego zastanawiamy się, jak możemy wykorzystać BIM, aby cały proces był szybszy i bardziej efektywny.

Wavin BIM Revit - od początku do końca

Dokładny model instalacji stanowi różnicę w ogólnej efektywności projektu. Efektywność występuje nie tylko w fazie projektowania, ale również w fazie instalacji. Kiedy projekt jest kompletny, natychmiast otrzymujesz prawidłowy i kompletny wykaz materiałów. Od projektu do planowania, nadzorowania montażu i produkcji - wszystkie one działają dzięki pakietom zawartości Wavin BIM Revit. Z pomocą pakietów BIM Revit firmy Wavin wszystko idealnie wpada na swoje miejsce - zupełnie jak puzzle.

Biblioteki Revit firmy Wavin są bezpłatne. Nasze portfolio produktów i język różnią się w zależności od kraju; dlatego każdy kraj ma swoje własne dedykowane pakiety Revit w lokalnym języku, dystrybuowane za pośrednictwem naszych lokalnych stron internetowych. Pobierz biblioteki Bim Revit:

Biblioteki BIM Wavin współpracują z InstalSystem Wavin 5 PL

InstalSystem 5 pozwala na import modeli budynków i instalacji, które powstały w narzędziach takich jak Allplan, ArchiCad, BricsCAD, DDS-CAD, Revit i inne. Nie jest konieczne posiadanie licencji na te programy. InstalSystem 5 obsługuje modele BIM w standardzie IFC2x3 i IFC4 oraz te w postaci IFCzip. Jest to środowisko w pełni zoptymalizowane pod względem importu, interpretacji, eksportu i późniejszego reimportu modeli BIM.

Revit Plugin

Wtyczka Wavin Revit Plugin zapewnia wiele funkcji, aby pracować lepiej i szybciej.

Oprócz bibliotek Wavin BIM dla Revit, innowacyjne funkcje wtyczki Wavin Revit Plugin pozwalają na skrócenie czasu projektowania, zapobieganie błędom projektowym z wyprzedzeniem oraz stanowią doskonały krok w kierunku prefabrykacji.

- Umożliwia kodowanie kolorystyczne dla systemów instalacyjnych

- Pozwala na pracę z rurami o długościach dostępnych w sprzedaży

- Pozwala na wybór zagnieżdżonych komponentów

- Posiada możliwość generowania formatu IFC

- Łatwa konwersja rysunków Revit

- Automatyczne tworzenie rysunków prefabrykatów

Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS+

Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech+

Kanalizacja wewn PVC PP HT

Kanalizacja HDPE

Instalacje Tigris K1 tworzywowe złączki

Instalacje Tigris M1 metalowe złączki

Instalacje Tigris K5 tworzywowe złączki

Instalacje Tigris M5 metalowe złączki

Instalacje Tigris MX

Instalacje Ekoplastik PP RCT

Instalacje Borplus PP RCT

Wavin Q-Bic Plus skrzynki inspekcyjne - retencja i rozsączanie

Wavin Aquacell skrzynki retencyjno-rozsączające

Studzienki kanalizacyjne Wavin Tegra

Wavin Ventiza