Studzienki kanalizacyjne

Zapewnienie długiego okresu użytkowania oraz wysokiej sprawności sieci kanalizacyjnej wymaga uzbrojenia w studzienki zapewniające jej wentylację, czyszczenie oraz inspekcję. Wavin oferuje szeroki asortyment studzienek włazowych i niewłazowych (inspekcyjnych) o różnych średnicach, różnym poziomie zaawansowania technicznego, a tym samym dla różnych obszarów zastosowania.