O Wavin

O Wavin Polska

O Wavin Polska

Wavin Polska jest częścią grupy Wavin - lidera w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i infrastrukturalnego. Dowiedz się więcej
Strategia podatkowa Wavin Polska S.A.

Strategia podatkowa Wavin Polska S.A.

Centrum usług wspólnych

Centrum usług wspólnych

Centrum Usług Wspólnych Wavin (SSC) świadczy usługi spółkom Grupy Wavin zlokalizowanym w całej Europie, w zakresie procesów księgowych, a także procesów zakupowych, Master Data i IT business applications. Dowiedz się więcej
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Wavin ustanawia najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oferowane przez nas systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały naszym klientom osiąganie ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, produkowane są w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, a tam gdzie jest to możliwe z zastosowaniem materiałów pochodzących z recyklingu. Dowiedz się więcej
Praca w Wavin Polska

Praca w Wavin Polska

Pracownicy Wavin wyznają wspólny cel - dostarczać skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać potrzeby naszych klientów. Sprawdź jakie kompetencje są dla nas kluczowe. Dowiedz się więcej
Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Wavin Polska S.A. uznaje, że ciągłe doskonalenie w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy (BHP) jest integralnym elementem zrównoważonego rozwoju, głównym elementem wspierającym realizację misji, generującym oczekiwaną wartość dodaną oraz tworzącym możliwości biznesowe i przewagę konkurencyjną. Dowiedz się więcej
Laboratorium Zakładowe Wavin

Laboratorium Zakładowe Wavin

Laboratorium Zakładowe wykonuje badania rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz badania poliolefin i PVC. Laboratorium posiada system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1256 i AP 167. Dowiedz się więcej
Sieć dystrybucji produktów Wavin

Sieć dystrybucji produktów Wavin

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
Wavin Polska S.A. Dowiedz się więcej
Dostawcy

Dostawcy

Wavin opracował trwały i nie naruszający równowagi środowiskowej łańcuch dostaw. Maksymalizacja efektywności procesu logistycznego, pozwala na przykład, kontrolować emisję dwutlenku węgla. Dowiedz się więcej