Studzienki Wavin Basic 600

Studzienki Basic obejmują monolityczne studzienki włazowe 1000 oraz  inspekcyjne 600, 425, 400 i 315. Wykonane są z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC). Posiadają wszystkie podstawowe kinety – przepływowe, zbiorcze i ślepe (bez odpływu). Wprowadzone są do obrotu na podstawie zgodności z normą PN-EN 13598-2 lub zgodności z aprobatą techniczną ITB.

Materiały do pobrania