Studzienki kanalizacyjne Wavin Basic

Studzienki kanalizacyjne Basic obejmują studzienki inspekcyjne 600, 425, 400 i 315 . Wykonane są z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC). Posiadają wszystkie podstawowe kinety – przepływowe, zbiorcze i ślepe (bez odpływu). Wprowadzone są do obrotu na podstawie zgodności z normą PN-EN 13598-2 lub zgodności z aprobatą techniczną ITB.

Materiały do pobrania

Parametry techniczne studzienek

Każda ze studzienek Wavin Basic ma parametry techniczne wyrażone w postaci obszaru zastosowania, tak jak tego wymaga norma PN-EN 13598-2. Parametry te to maksymalna głębokość stosowania (Basic 425,400 i 315 – 6m) i dopuszczalny poziom wody gruntowej (Basic 425, 400 i 315 – 3 m).

Swodobne kształtowanie sieci

Sieci kanalizacyjne z przyłączami można uzbrajać w kombinację studzienek Basic, co prowadzi do oszczędności inwestycyjnych. Asortyment podstaw studzienek obejmuje kinety przelotowe i zbiorcze 45°. System można uzupełniać o bardziej zaawansowane kinety Wavin Tegra. Studzienki Basic można łączyć z gładkościennymi rurami kanalizacyjnymi z PP, PE i PVC. Przy użyciu adapterów przejściowych można uzbrajać sieci z rur betonowych lub kamionki.

Łatwość montażu

Posadowienie studzienek w wykopie nie wymaga wzmocnienia podłoża, a sprzęt ciężki wymagany jest jedynie przy montażu studzienek włazowych.. Struktura zewnętrzna studzienek (żebrowania i karbowanie) zapewnia skuteczne kotwienie w gruncie. Wymaganą wysokość studzienek uzyskuje się poprzez skracanie trzonów oraz regulację położenia zwieńczeń pływających, najczęściej teleskopowych.

Elastyczność i wytrzymałość

Karbowanie rur wraz z użebrowaniem na kinecie i stożku stanowi skuteczne przeciwdziałanie sile wyporu wody gruntowej. Dodatkowo dzięki specjalnej strukturze karbów, studzienki wykazują elastyczne zachowanie w gruncie i dostosowują się do zmian pod wpływem zamarzania oraz konsolidacji gruntu w wykopie, ograniczając tym samym najczęściej występujące problemy związane ze studzienkami.

Zwieńczenia żeliwne i tworzywowe

Studzienki mogą mieć zwieńczenia w postaci pokryw żeliwnych lub tworzywowych (PP, PE) albo włazów lub wpustów zamontowanych w postaci pływającej. Włazy i wpusty żeliwne są zgodne z normą PN-EN 124 i oferowane w klasach A15-D400. Stosowane rozwiązania teleskopowe lub z pierścieniami lub stożkami wspierającymi właz są oparte na warstwach konstrukcji nawierzchni utwardzonej, są z nią powiązane i zapewniają szeroki zakres regulacji wysokości studzienki.

Bezpieczna eksploatacja

Przy studzienkach niewłazowych dostęp do sieci kanalizacyjnej następuje z użyciem sprzętu z poziomu nawierzchni. 

Co więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą studzienek kanalizacyjnych Wavin, w tym również studzienek Wavin Tegra i studzienek kanalizacyjnych i drenażowych Wavin z rur strukturalnych produkowanych na indywidualne zamówienie.