Bedre bygningsegenskaper

Det er et velkjent faktum at dårlig konstruerte og designede bygninger er en utfordring for både miljøet og befolkningen.

Før byggeprosessen starter, må vi ta de riktige avgjørelsene om materialene vi velger, slik at de er av best mulig standard – ikke bare i planleggingsfasen, men også i gjennomføringsfasen. Digitalisering og moderne byggeteknikker kan også bidra til å redusere ineffektivitet og byggavfall. Og siden de fleste bygninger allerede er bygd, må vi også fokusere på ny teknologi for å forbedre dem på en så effektiv og bærekraftig måte som mulig.

Hos Wavin har vi teknologiene og løsningene som trengs for å bygge bedre – for å sikre bedre komfort og energieffektivitet, og for å oppnå feilfrie installasjoner. Vi prioriterer beboernes komfort ved nybygg, og vi kan gi råd om hvordan eksisterende bygninger bør modifiseres.

50%

av energiforbruket i Europa skyldes oppvarming og kjøling av bygninger

30%

av alt avfall i EU stammer fra byggavfall

21%

anslått kostnadsbesparelse i byggeprosessen ved hjelp av digitalisering i full skala

Vårt perspektiv

Vårt syn på bedre bygningsegenskaper

Målet vårt er å legge til rette for bruk av teknologier og løsninger som sikrer komfort, energieffektivitet og feilfrie installasjoner – i både nye og gamle bygninger. Fra løsninger for gulvvarme som gir bedre og mer effektiv varmefordeling, til vannfordeling som garanterer og forbedrer kvaliteten på drikkevannet. Vi må ta de riktige avgjørelsene for bedre bygninger og bygningsegenskaper over hele verden.

BIM-designet for den virkelige verden
Overraskende nok kan du bruke dagens ressurser for digital modellering til å designe ting som ikke kan produseres eller installeres – for eksempel rør med upraktiske vinkler. Dårlig programvaredesign fører til endringer i siste liten, feil, forsinkelser og budsjettoverskridelser. BMI ved hjelp av integrert intelligent assistanse kan gi en 100 prosent nøyaktig installasjonsmodell av rørsystemer.

Gulvvarme for bedre energieffektivitet
Siden bygninger bruker opptil 40 prosent av all energi, er det på tide å finne de mest energieffektive løsningene for å gi beboerne den komforten de krever.
Gulvvarme fordeler varme jevnere, reduserer energiforbruket og er en enkel måte å optimalisere bygningens energiytelse på.