Enkelt og effektivt med Wavin BIM

Byggdesign er en kompleks prosess som krever tett samarbeid mellom fagpersoner. BIM integrerer alle delene av bygningspuslespillet på en sømløs måte.

Vi har utviklet Revit innholdspakker til BIM spesielt for det norske markedet. Innholdspakkene har intelligent hjelpefunksjon, slik at du raskest mulig ser en "as built" løsning, uten risiko for at du kan ha valgt produkter som enten ikke er tilgjengelige, ugyldige koblinger e.l. Du får 100% sikker produktidentifikasjon - helt ned på bransjenummer. Slik sparer du tid og penger!

BIM Senter

Wavins manual for bruk av innholdspakkene i Revit er fritt tilgjengelig - og lar deg raskt og enkelt komme igang med bruk. Manualen foreligger på Norsk og Engelsk. Vi har også utarbeidet en manual for anvendelse av våre CAD-filer.

I tillegg har vi laget detaljerte instruksjonsvideoer der alle funksjonaliteter er godt beskrevet - steg for steg.

Wavin Revit Plugin

Vår Wavin Revit Plugin vil gi deg mange funksjoner for å jobbe raskere og bedre. I tillegg til BIM-pakkene våre, vil intelligensen i denne plugin-modulen redusere ledetidene for designet, forhindre feil på forhånd og gi et flott springbrett f.eks mot prefabrikasjon.

• Bruk fargekoding for rørsystemer

• Arbeid med kjøpbare lengder

• Velg nestede komponenter

• Evne til å generere IFC-format

• Enkel konvertering av Revit-tegninger

• Automatisk oppretting av prefabrikerte tegninger

Se Wavins VVS innholdspakker i BIM Revit, registrer deg og last ned!

Drikkevann:

Avløp i bygning:

Overvann:

Spillvann:

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har revolusjonert byggebransjen. I en verden av 3D er BIM bindeleddet som knytter sammen alle de viktigste aktørene og trinnene i byggeprosjektets livssyklus. Wavin forstår utfordringene som oppstår ved samarbeid av denne størrelsen. Derfor har vi utviklet en skreddersydd Revit-innholdspakke som støtter bransjen ved å gi MEP BIM-modellører muligheten til å intuitivt skape et komplett og detaljert rørsystem som er en 100 % korrekt (som bygget) installasjonsmodell.

Førdesignfasen

Prosessen med å bruke BIM-modeller i fellesskap, fra konsept til installasjon og bygging, er svært lang. Den begynner med at arkitekten lager en skjematisk modell og tegninger, og deretter presenterer dem for bygningseieren (kunden). Basert på tilbakemeldinger fra kunden tilpasses modellen, og deretter kan den tas videre til designfasen i prosjektet. 

Designfasen

I designfasen involveres teamene som jobber med planlegging og estimater.  Personen som har ansvaret for planleggingen, må sikre at bygningen kan bygges innenfor prosjektets tidsramme. Personen som har ansvaret for estimater, må kontinuerlig spore kostnadene for prosjektet. For at dette skal kunne gjøres sømløst og uten feil, må BIM-modellen konfigureres på riktig måte fra start. I dette trinnet er samarbeid helt avgjørende. Alle team må vite hva de andre teamene gjør – arkitektene, ingeniørene, prosjektlederne, beregneren, planleggeren og byggelederen. BIM er den beste måten å holde oversikten over denne prosessen på.

Byggefasen

Når designen er klar, kan byggingen starte. BIM har skapt en nær relasjon mellom design og bygging – som aldri har eksistert tidligere. Det gjør det ekstremt enkelt å oppdatere prosjektestimater og planlegging (etter hvert som prosjektet skrider frem). Vi slipper å be arkitekter, ingeniører og drifts- og byggeledere om å samarbeide på en effektiv måte. I stedet fokuserer vi på hvordan vi kan bruke BIM til å gjøre hele prosessen raskere og mer effektiv.

Wavin BIM – fra start til mål

En nøyaktig installasjonsmodell utgjør hele forskjellen for designens generelle effektivitet. Den sikrer effektivitet både i designfasen og i installasjonsfasen. Når designet er ferdig, får du umiddelbart en korrekt og fullstendig materialliste. Alt fra design, til planlegging og overvåking av montering og produksjon kan gjøres med Wavin BIM-innholdspakker. Ved hjelp av Wavins BIM-pakker faller alle brikkene på plass – akkurat som i et puslespill.

Wavins pakker er kostnadsfrie.