Om Wavin

Få mer informasjon om hvordan Wavins innovative produkter og bærekraftige løsninger bidrar til å legge til rette for liv rundt om i verden – og hvordan du kan bli en del av vårt team!

Om Wavin – vi bygger en bærekraftig fremtid

Wavin er en global leverandør av en rekke bærekraftige produkter og løsninger til bygge- og infrastrukturbransjen. De innovative systemene våre gjør det enklere å bygge sunne og bærekraftige miljø.

Formålet vårt

Vi skaper levelige og innbydende byer ved å sikre trygg og effektiv vannforsyning, bedre sanitærforhold og hygiene, ved å skape klimarobuste byer og ved å bidra til å gjøre bygninger bedre.

Bærekraft – vi integrerer bærekraft i alt vi gjør

Som en bransjeledende bidragsyter til bygningsmiljøet har vi som mål å være bransjens mest bærekraftige selskap innen år 2025. Det skal vi oppnå ved hjelp av reelle investeringer, reelle handlinger, reelle resultater og reelt lederskap, og vi samarbeider med kunder, brukere og leverandører for å oppnå netto nullutslipp av karbon innen år 2050. Fokuset vårt er å bygge sunnere og mer bærekraftige miljøer for alle.

Bli en del av Wavin

Er Wavin et selskap for deg? Wavin er alltid på utkikk etter dyktige personer. Det globale selskapet vårt har en rekke fagpersoner på laget. Vi hyller mangfold, innovasjon og å tenke utenfor boksen.

Kvalitet

De fleste av Wavins produkter er utviklet, produsert og godkjent i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. For å opprettholde produktgodkjenningene kreves det løpende upartisk kontroll av produkter og prosedyrer, som utføres av Dansk Teknologisk Institut.

Wavins DNV GL sertifiserte ISO 9001 kvalitetsstyringssystem sikrer at vi opprettholder og forbedrer kvaliteten på våre produkter og tjenester.