Få hver beslutning til å telle

Vi skaper levelige og innbydende byer ved å sikre trygg og effektiv vannforsyning, bedre sanitærforhold og hygiene, ved å skape klimarobuste byer og ved å bidra til å gjøre bygninger bedre.

Dette er byen min

Dette er det vi kan være sikre på: Klimaendringer og konsekvensene av dem kommer fortsatt til å være en stor utfordring i flere tiår. Og byer merker denne utfordringen godt. I videoen «Jeg er byen din» har Wavin gitt byer en stemme ved å uttrykke utfordringene de står overfor og forklare hvordan vi (innbyggerne) må sørge for at de blir klare for fremtiden.
Klimatilpasning i byer er alfa og omega for at vi skal overleve. Sammen må vi skape byer der vi føler oss trygge og velkomne. Derfor er alle avgjørelser vi tar nå, helt avgjørende for at byene skal overleve. Klikk deg gjennom de fire løsningsområdene for å lese mer om hvordan Wavin kan utgjøre en forskjell – med hjelp fra dere som likesinnede kunder, partnere, interessenter og engasjerte innbyggere. Vi har alle ansvaret for planeten vår. Det er her vi bor. La oss sørge for at den får en god fremtid. Sammen. 

Sikker og effektiv vannforsyning

Fremtidige generasjoner kommer til å oppleve et avvik på 40 prosent mellom vannforsyningen og behovet. Derfor er det veldig viktig at hver avgjørelse teller når vi skal redusere vannlekkasjer og forurensning i gamle rør.

Bedre sanitær og hygiene

Når en by ikke bytter ut mer enn 1 prosent av avløpsrørene hvert år, kan det ta opptil 100 år å renovere hele avløpssystemet. Vi må tenke gjennom avgjørelsene vi tar når vi installerer nye avløpssystemer.

Klimabestandige byer

Ekstremvær fører til utfordringer for byene våre. En kombinasjon av ekstrem tørke og kraftig nedbør i tett befolkede byer fører til en rekke alvorlige miljømessige og samfunnsmessige utfordringer. Utfordringen vår er å sørge for at alle avgjørelser teller når vi finner langvarige løsninger på klimaendringene, og når byene skal tilpasse seg disse endringene.

Bedre bygningsegenskaper

Vi skaper effektive og bærekraftige løsninger for bygninger og mennesker – ved å sørge for at alle avgjørelser teller både før, under og etter byggeprosessen.

Jeg er byen din

Byer merker utfordringene knyttet til å tåle klimaet samtidig som de opplever massiv urbanisering. I videoen «Jeg er byen din» har vi gitt byer en stemme ved å uttrykke utfordringene de står overfor og forklare hvordan vi (innbyggerne) må sørge for at de blir klare for fremtiden.