Bedre sanitærforhold og hygiene

De utdaterte avløpssystemene våre blir overbelastet som følge av urbanisering og befolkningsvekst, noe som truer både helsen og sikkerheten. Vann- og avløpsetaten må sørge for at avløpssystemene holder lenge. Byene trenger varige sanitærløsninger med færre lekkasjer, mindre tilstopping og bedre kontroll over helserisikoer. Fremtiden avhenger av det.

40%

prosent av verdens befolkning mangler gode sanitærforhold. Det er 2,6 milliarder mennesker!

80%

prosent av avløpsvannet over hele verden slippes ut i miljøet uten å renses først

$200

Hvert år brukes det 200 milliarder dollar på å bytte ut gamle avløpssystemer i i-land

Vårt perspektiv

Det er på tide å tenke nytt
Utvikling og reparasjon av avløpssystemer gjøres ofte på tradisjonelle måter, uten fokus på forebygging. Og med kostnadene fra enorme investeringer kombinert med avbrudd i byens infrastruktur er det fullt forståelig. Men vi kan ikke fortsette å bruke de samme tradisjonelle og kortsiktige løsningene. Vi må tenke nytt, slik at vi kan finne de riktige løsningene for å sikre en renere og sunnere fremtid.

Moderne utfordringer
Urbanisering fører til økt belastning av avløpssystemene våre fordi ting som våtservietter, alternativer til toalettpapir og andre ting blir spylt ned i do. Dette, sammen med store propper av olje og fett, fører til tilstopping av avløpssystemer, og til at pumper og bevegelige deler blir ødelagt. Bedre bruk av teknologi, for eksempel overvåking og forebyggende tiltak, kan forebygge blokkeringer på en bedre måte.

Slik tar vi de riktige avgjørelsene
Alderen på avløpssystemene er en ekstra risiko for at det slippes ut forurensning til grunnvannet som følge av at rør går lekk og eroderer, noe som gjør det svært krevende å reparere dem på en kostnadseffektiv måte. Her trengs det et mer varig alternativ til tradisjonelle rør.

Nye løsninger av plast er mer fleksible, samtidig som det er mindre sannsynlig at de blir ødelagt og går lekk. De kan også tilpasses for å legges i eksisterende rør, slik at man slipper å grave opp store deler av byen.

Smart håndtering av avløpsvann i sanntid er helt avgjørende for å unngå risikoer for folkehelsen og sikkerheten. Man må overvåke vannmengden for å forhindre forurensning og kostbare oversvømmelser, avdekke korroderende gasser før de skader infrastukturen, bli varslet om pumpeproblemer og avdekke andre utfordringer både ved pumpestasjoner og andre steder.
Ariel Stern , CEO og medgrunnlegger av Ayyeka Technologies
 

Bedre løsninger for sanitærforhold og hygiene