PE Safetech

Velg PE SafeTech hvis du ønsker et svært solid rørsystem i materiale PE 100-RC. Det gir enkel installasjon og egner seg til velkjente leggeteknikker. Rørets fremragende styrke, gjør at stedlig masse kan gjenbrukes i størst mulig grad.

Vil du vite mer?

Mange av de nyere NO-DIG leggemetoder sparer mye tid i installasjonsfasen og gir dermed en samlet økonomisk fordelaktig løsning. Vi bistår gjerne med ytterligere informasjon.

Leggemetoder

PE SafeTech egner seg i kraft av den beskyttende PP-kappen til alle leggemetoder, også de nyere som f.eks rørsprengning, styrt underboring og kjedegraving. Det er en forventet levetid på minst 50 år, hvis rørene er installert etter gjeldende standarder.

Stor styrke

PE SafeTech er markedets sterkeste trykkrørsystem, produsert i det høyverdige materiale, PE100-RC (Resistance to Crack). Navnet står for ”sikker teknologi i et sikkert materiale”, og styrken gjør det ekstremt motstandsdyktig mot overflateskader og punktbelastninger.

Enkel håndtering

PE SafeTech er enkelt å håndtere og installere. Det gir deg samlet sett en økonomisk fordelaktig løsning, bl.a. fordi du kan gjenbruke det oppgravde materiale til omfylling grunnet rørets styrke. Samtidig forlenger PE 100-RC materialet systemets levetid.