Trykkavløp

Når spillevannsledningen ikke kan legges med naturlig fall til renseanlegget, må det pumpes. Wavins PE-trykkavløpssystemer er løsningen.