Zmiany klimatu i ich skutki jeszcze przez dziesięciolecia będą kwestią o krytycznym znaczeniu. A miasta odczuwają ogromny ciężar tego wyzwania. Urbanizacja, coraz bardziej skomplikowana infrastruktura oraz rosnący ruch uliczny, a także uszczelnianie powierzchni sprawiły, że wiele miast stanęło przed wielkim wyzwaniem zagospodarowania wody deszczowej: jak ją odprowadzić w najszybszy możliwy sposób? 

Adaptacja klimatyczna w miastach jest niezbędna, abyśmy mogli przetrwać. Razem musimy stworzyć przyjazne miasta, w których będziemy czuć się bezpiecznie. 


Wavin Tour 2022 - warsztaty dla projektantów

Zapraszamy na 4 edycję  warsztatów  Wavin TOUR podczas, których podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami z zakresu zastosowania i doboru systemów do retencji i rozsączania wody deszczowej, jak również systemów wspomagających rozwój drzew w mieście. Poszerzymy wiedzę przydatną w projektowaniu systemów kanalizacyjnych o aspekty nieomawiane w dostępnych katalogach i normach. Poznacie Państwo nieoczywiste aspekty rozwiązań Wavin odpowiadające wyzwaniom technicznym. Ponadto zaprezentujemy metody renowacji rurociągów eliminujące straty wody w wodociągach oraz zjawiska eksfiltracji i infiltracji w kanalizacji.

Terminy i miejsca warsztatów 

Wavintour hotele 2

Koszt warsztatów, wyżywienia i noclegu pokrywa Wavin.

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejnośc zgłoszeń. Wavin zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, w szczególności w przypadku rejestracji większej ilości osób z jednego biura projektowego lub osób nie będących projektantami.

PLAN WARSZTATÓW

Dzień 1

11.30-12.00 – Przyjazd gości

12.00 – 14.00  Nowoczesne trendy w zarządzaniu wodami deszczowymi

14.00 – 15.00 lunch

15.00 – 17.00  Systemy kanalizacji i odwodnienia, a know-how firmy Wavin

17:00 – 17.30   Renowacje bezwykopowe

17.30 -19.30 Czas wolny, możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami Wavin. Możliwość również skorzystania z atrakcji hotelowych dostępnych w ramach pobytu. 

19.30  Kolacja, rozmowy w kuluarach 

 

Dzień 2

8:00 – 10:00 Śniadanie

Po śniadaniu wyjazd gości z hotelu

Dodatkowo w poniższych terminach szkolenie z programu Wavin-Net:

8-9 września - Hotel Navigator w Zbąszyniu

20-21 września Hotel Dworek Wapionka k/Górzna

 

10.00 – 14.00 Szkolenie Wavin-Net

14.00 – lunch i wyjazd gości z hotelu

Zarejestruj się na warsztaty:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wavin Polska S.A.
1.[dane administratora danych] Wavin Polska S.A. z siedzibą w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43, 64-320 (dalej: Wavin) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych od Wavin.
3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania informacji handlowej przez Wavin na wskazany adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale wymagane w celu otrzymywania informacji handlowych od Wavin.
4. [odbiorcy danych] Wavin może udostepniać Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej Orbia oraz podmiotom trzecim, które świadczą na rzecz Wavin usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych (zwanym dalej „podmiotami przetwarzającymi dane”), zarówno w obrębie, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Wavin podjął odpowiednie wymagane środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z RODO. Obejmuje to wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między podmiotami z grupy kapitałowej Orbia oraz podmiotami przetwarzającym dane, które nakładają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych pochodzących z EOG. Wavin może udostępniać Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wysyłek, prawne, księgowe, analityczne lub pośrednictwa w marketingu, w tym telemarketingu, na podstawie stosownej umowy powierzenia.
5. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. Wavin pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą. 6. [prawa] Ma Pan/Pani prawo: a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres Wavin Polska S.A. ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, lub elektronicznie na adres kontakt.pl@wavin.com.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Wavin przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO
10. Z pełną polityką prywatności Wavin oraz plików cookie można zapoznać się tutaj: link