Studzienki wpustowe Wavin Tegra RG

Studzienki wpustowe Wavin Tegra RG

Studzienki wpustowe Wavin Tegra RG

to nowe spojrzenie na zagadnienie punktowego odwodnienia nawierzchni.

Szereg rozwiązań konstrukcyjnych przekłada się na łatwiejszy montaż, usprawnienie eksploatacji i zminimalizowanie powszechnych problemów z nawierzchnią wokół studzienki. To rozwiązanie satysfakcjonujące dla eksploatatorów i zarządców dróg. Poprawa standardu będzie też odczuwalna dla użytkowników dróg i pobliskich mieszkańców.

 

Sprawdź co jeszcze czyni nasze drogowe studzienki rozwiązaniem o podwyższonym standardzie. 

  Tegra RG - przekrj1 

Wavin Tegra RG - montaż

przeczytajprzeczytajprzeczytaj
Tegra RG - CTA wide - montaz1

Wavin Tegra RG - eksploatacja

przeczytajprzeczytajprzeczytaj
Tegra RG - CTA wide - eksploatacja

Łatwiejszy i ergonomiczny montaż

2x szybszy montaż, wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Nowy standard eksploatacji

Skuteczność czyszczenia studzienki wyższa niż  95% za jednym razem, czyszczenie planowe zamiast interwencyjnego.

Wyższa niezawodność odwadniania

Zapewnienie  drożności odpływu przy 2x większej ilości zanieczyszczeń, mniej zatorów powodujących podtopienia.

Filtr 360°

Wyższa niezawodność - 2x więcej zatrzymanych zanieczyszczeń przed utratą drożności studzienki.

Nowe drogowe studzienki wpustowe Tegra RG mogą być wyposażone w filtr zatrzymujący zanieczyszczenia pływające, a nie tylko zanieczyszczenia opadające jak rozwiązania tradycyjne. Testy wskazują, że dzięki temu są one w stanie utrzymać drożność odpływu i skuteczne odwadnianie nawierzchni nawet przy 2x większej ilości zatrzymanych zanieczyszczeń. Stożkowy, usytuowany obwodowo filtr (360o ) przy prawidłowej eksploatacji nie podlega kolmatacji przez osady oraz nie pomniejsza pojemności osadnika. Filtrowi towarzyszy wewnętrznie zamontowany syfon, który jednocześnie może w razie potrzeby eliminować występowanie nieprzyjemnych zapachów. Wszystko to decyduje o podwyższeniu niezawodności odwodnienia w stosunku do znanych i stosowanych rozwiązań.  

 

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych

Poczuj korzyści z łatwej eksploatacji - skuteczność czyszczenia osadnika wyższa niż 95% za jednym razem

Nowe drogowe studzienki wpustowe Tegra RG mają zaokrąglone dno bez narożników, które łatwo czyści się z osadów. Nawet pełne wyposażenie studzienki (filtr 360o i syfon) pozwala na łatwy dostęp sprzętu czyszczącego do wnętrza studzienki oraz przewodu odpływowego. Drogowe studzienki wpustowe Tegra RG można wyposażyć w syfon w dowolnym czasie. Syfon montowany jest z poziomu nawierzchni - osiada pod własnym ciężarem oraz wyjmowany jest w przypadku czyszczenia odpływu. Innowacyjność rozwiązania syfonu polega na tym, że przewód odpływowy jest prostoliniowy (bez załamań) i łatwo dostępny do czyszczenia. Skuteczne czyszczenie studzienki (usunięcie więcej niż 95% zanieczyszczeń) staje się oszczędnym w czasie i wydajnym procesem. Wszystko to decyduje o poprawie warunków eksploatacji w stosunku do znanych powszechnie rozwiązań. I oto chodzi.

 

Stabilna podstawa i poręczne uchwyty

Nowy standard wykonania - 2 x szybszy montaż

Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego oraz stabilna podstawa i ergonomiczne uchwyty sprawiają, że montaż drogowych studzienek wpustowych Tegra RG może szybko i łatwo wykonać nawet jedna osoba. Żadna z czynności montażowych, w tym umieszczanie studzienki w wykopie, nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, ani prac betoniarskich. Niezwykle łatwa jest regulacja wysokości studzienki przez dołączenie rury trzonowej karbowanej oraz regulacja ostatecznego poziomu wpustu w nawierzchni. Ostatecznie ich montaż w wykopie jest łatwiejszy i krótszy - wymaga pracy jednego pracownika i zabiera około 50% mniej czasu.

 

Drogowe studzienki wpustowe Tegra RG a rozwiązania tradycyjne

Nowe drogowe studzienki wpustowe Tegra RG wykonane są z polipropylenu (PP). To wpływa na ich wysoką odporność chemiczną m.in. na sole odmrażające. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań cechują je brak nasiąkliwości i całkowita odporność na przemarzanie. Podczas montażu nie ma zagrożeń wynikających z dużego ciężaru montowanych elementów oraz pracy sprzętu ciężkiego. Lekka konstrukcja zapewnia brak osiadania i stałe położenie pod nawierzchnią drogową. Z kolei szczelność wszystkich połączeń eliminuje wymywanie gruntu spod konstrukcji drogi. Elastyczność karbowanego trzonu studzienki i teleskopowego zwieńczenia nadaje studzience zdolność do zmiany wysokości w całym cyklu życia, co pozwala reagować na dynamikę gruntu oraz zminimalizować typowe wady nawierzchni drogowych w otoczeniu studzienki. Są one dostosowane do użycia w regionach o różnych głębokościach przemarzania w Polsce. Nowe drogowe studzienki wpustowe Tegra RG to doskonała alternatywa do powszechnie stosowanych rozwiązań. 

 

Oferta studzienek wpustowych Wavin Tegra RG

Ulotka Wavin Tegra RG

pobierzpobierz