Spotlight - zagospodarowanie wody deszczowej

Przygotuj się na wyzwania, które stawia przed nami zagospodarowanie wody deszczowej

Aby miasto było odporne na zmianę klimatu, potrzeba współdziałania.

Do opracowania zintegrowanej i holistycznej infrastruktury miejskiej  potrzebne jest interaktywne partnerstwo pomiędzy kluczowymi uczestnikami: podmiotami zarządzającymi miastem, planistami, developerami, inżynierami, partnerami technicznymi i innowatorami – oraz oczywiście społecznościami będącymi beneficjentami tych działań.  

Solidne i elastyczne podejście do zagospodarowania wody deszczowej

W świetle gwałtownego wzrostu intensywnych opadów deszczu w całej Europie powinniśmy koncentrować się na zrównoważonym zarządzaniu wodami opadowymi. Jest to  bowiem sposób na zmniejszenie skali problemu nawalnych opadów deszczu na obszarach miejskich i kluczowy element strategii budowania infrastruktury odpornej na zmiany  klimatu.

Zasady prawidłowego montażu zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających zbudowanych z modułów skrzynkowych

przeczytaj artykuł

Kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej

przeczytaj artykuł

Opowieść o pewnym mieście, które prawidłowo gospodaruje wodami opadowymi

przeczytaj artykuł

Ważne czynniki przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych

przeczytaj artykuł

Zmiany klimatyczne wymuszają stosowanie surowszych wymagań wobec projektowania i budowy systemów kanalizacji deszczowej

przeczytaj artykuł

10 sposobów na zapobieganie powodziom w miastach

przeczytaj artykuł

Odwodnienie drogi ekspresowej S8

zobacz opis realizacji

Wytyczne do obliczeń zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających zbudowanych z modułów skrzynkowych.

zobacz więcej

Dołącz do Wavin Spotligth!

Dołącz do nas i pomóż nam budować miasta przyszłości, już dziś dostarczając rozwiązania w zakresie kanalizacji deszczowej jutra. Dołącz do Wavin Spotlight, aby otrzymywać najnowsze wiadomości, korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Zarejestruj się, wyślemy do Ciebie bezpłatnie raport pt.:. "Rola gospodarki komunalnej wodami opadowymi w tworzeniu zrównoważonego miasta odpornego na zmianę klimatu"

Zarejestruj się i pobierz raporty

Zmniejszenie wpływu na środowisko

przeczytaj artykułprzeczytaj artykuł

Siły wyporu działające na kanalizację

przeczytaj artykułprzeczytaj artykuł

warsztaty SPOTLIGHT WAVIN TOUR 2019

zarejestruj sięzarejestruj się