Retencja i rozsączanie poziomymi rurami IT Sewer

IT Sewer to nowatorskie rozwiązanie minimalizujące  koszty związane z transportem wody deszczowej do odbiornika, który ostatecznie może przestać być potrzebny. To perforowane rury dwuścienne z PP w kolorze zielonym, które dzięki specjalnie dobranym szczelinom oraz geowłókninie dają optymalny efekt rozsączania wody deszczowej do gruntu.

Bezproblemowa eksploatacja

Dzięki temu, iż łączenie dłuższych odcinków kolektorów składających się z rur IT Sewer odbywa się za pomocą studzienek, można dokonywać regularnych inspekcji i czyszczenia układu. Pozwala to na usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, poprawia wydajność systemu i sprzyja dłuższej eksploatacji.

Co dalej?

Rury IT Sewer mogą stanowić część rozbudowanego układu zagospodarowania wód deszczowych. W pełni kompatybilne są z innymi systemami z oferty Wavin, takimi jak skrzynki retencyjno-rozsączające, zbiorniki retencyjne, studzienki kanalizacyjne, regulatory przepływu, separatory i osadniki wirowe. Mogą rozsączać wodę deszczową bezpośrednio z systemów odprowadzania wód z dachów oraz wodę zebraną za pomocą wpustów deszczowych i odwodnień liniowych.

Łatwy montaż

Opatentowana technologia połączenia pozwala na redukcję do 50% siły niezbędnej do wykonania połączenia kielichowego. Łączenie rur można wykonywać za pomocą bogatej gamy kształtek z PP Wavin X-Stream. Możliwe jest również wykonywanie przyłączy do pracującego już układu za pomocą systemowych odgałęzień nasadowych o unikalnej, opatentowanej konstrukcji. Odgałęzienia nasadowe minimalizują stosowanie trójników i studzienek połączeniowych, a tym samym obniżają koszty inwestycji.

Optymalna praca

Specjalnie dobrany rozstaw, jak i wymiary szczelin rur IT Sewer, a zwłaszcza ich długość i szerokość pozwalają uzyskać optymalny efekt rozsączania wody deszczowej do gruntu. Integralną część rur IT Sewer stanowi geowłóknina (specjalny rękaw z geowłókniny jest fabrycznie nałożony na rurę) zapewniająca optymalne parametry infiltracji. Dzięki tym właściwościom IT Sewer można stosować nawet w gruntach o słabym współczynniku infiltracji.