Renowacja ciasnopasowana Compact Pipe

Rury Compact Pipe z PE o ściankach litych mają przekrój poprzeczny w kształcie litery C, co ułatwia ich wciąganie do odnawianego rurociągu. Są one przeznaczone do renowacji skorodowanych i uszkodzonych instalacji rurowych – ciśnieniowych i bezciśnieniowych o niewielkich łukach i średnicach od 100 do 500 mm.

Co dalej?

Jeśli konieczne jest zachowanie lub zwiększenie przepływu w instalacji, zaleca się stosowanie rur wielowarstwowych Wavin TSDOQ przeznaczonych do instalacji metodą "pipe bursting". Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Wavin w celu szczegółowego omówienia wymagań i oczekiwań.

Minimalna ingerencja w infrastrukturę i środowisko

Compact Pipe pozwala do niezbędnego minimum ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne, życie mieszkańców i w infrastrukturę komunalną. Prace ziemne ograniczone są do wykonania małego wykopu startowego i końcowego. Dodatkowo Compact Pipe pozwala na renowację długich odcinków w jednej operacji – nawet do 600 metrów. Wszystko to pozwala na oszczędność czasu i redukcję kosztów wykonywania instalacji.

Renowacja metodą ciasnopasowaną

Polega ona na wprowadzeniu do istniejącego przewodu rury polietylenowej o przekroju poprzecznym w kształcie litery "C" oraz dokonaniu termicznego procesu rewersji, po którym dzięki „pamięci kształtu” rura powraca do pierwotnego kształtu kołowego. Zastosowanie sprężonego powietrza w fazie chłodzenia sprawia, że rura Compact Pipe rozszerza się, stykając się z wewnętrzną powierzchnią starego rurociągu na całym jego obwodzie (ciasne pasowanie).

Stary rurociąg jak nowy

Stare rurociągi poddane renowacji metodą Compact Pipe zaczynają funkcjonować jak zupełnie nowe, strukturalnie niezależne rurociągi o jakości i trwałości rury PE. Dodatkowo nowy rurociąg otrzymuje optymalne właściwości przepływu dzięki minimalnej redukcji przekroju poprzecznego i gładszej powierzchni wewnętrznej