Sieci Wavin TS DOQ

Wavin TSDOQ® do najbardziej wytrzymałe rury do budowy sieci gazowych. Mogą być układane w każdych warunkach, w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, a w przewiercie sterowanym nawet bez rur osłonowych. Nacięcia i zarysowania, które mogą powstawać w wyniku bezwykopowego ich układania mogą sięgać aż do 20% grubości ścianki. Zakres średnic od 25 do 450 mm.

Co dalej?

W przypadku konieczności modernizacji istniejącej instalacji korzystając z technologii bezwykopowych przy akceptacji niewielkiej redukcji średnicy rurociągu, system Compact Pipe będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Wavin w celu szczegółowego omówienia wymagań i oczekiwań.

Opcje łączenia

Wavin posiada pełną ofertę kształtek elektrooporowych i bosych do elektrooporowego i doczołowego zgrzewania rur gazowych Wavin TS DOQ®. Na specjalne wyróżnienie zasługują kształtki elektrooporowe Monoline z udoskonaloną konstrukcją (zabezpieczone przewody grzewcze, zatopione w korpusie kształtki), co przekłada się na lepsze parametry zgrzewania (większa wytrzymałość zgrzewu, gładkie powierzchnie wewnętrzne ułatwiające montaż).

100 letnia trwałość

Dzięki własnościom materiałowym XSC 50 Wavin TS DOQ® oferuje, nawet w ekstremalnych przypadkach zarysowania powierzchni rury czy występowania obciążeń punktowych, większą niezawodność i trwałość w porównaniu z typowymi rurami PE 100. Oprócz niezwykłych właściwości tworzywa XSC 50 rury Wavin TS DOQ® posiadają szereg cech charakterystycznych dla polietylenu wysokiej gęstości. Wysoka elastyczność PE i doskonała praca z otaczającym gruntem umożliwia instalację rur gazowych Wavin TS DOQ® także na obszarach eksploatacji górniczej.

Potwierdzona jakość

Wytrzymałość rur Wavin TS DOQ® potwierdzona jest przez niezależne, uznane instytuty badawcze, takie jak Hessel Ingenieurtechnik GmbH (Niemcy), Gastec (Holandia) i BECETEL (Belgia) oraz przez szereg badań takich jak: test karbu, test FNCT oraz test nacisku punktowego wg dr. Hessela. Rury charakteryzuje także zwiększona odporność na powolną propagację pęknięć.

Ekstremalnie wysoka wytrzymałość

Rury gazowe Wavin TS DOQ® posiadają najwyższe na rynku parametry wytrzymałościowe. Nacięcia i zarysowania, które mogą powstawać w wyniku bezwykopowego układania rur mogą sięgać nawet do 20% grubości ścianki i nie mają negatywnego wpływu na właściwości rury. Wavin TS DOQ® są także niezwykle odporne na naciski punktowe, które mogą prowadzić do pęknieć na wewnętrznej warstwie rury.

Gwarancja powtarzalnej jakości

Jakość rury dokumentowana jest na każdym etapie jej produkcji, od surowców po dostawę rur na plac budowy. System jakości DOQ potwierdza niezmienne, najwyższe parametry każdej partii surowca i produkowanych rur gazowych Wavin TS. Rura gazowa Wavin TS DOQ® znacznie przewyższa wymagania materiałowe zawarte w specyfikacji technicznej PAS 1075 (certyfikat zgodności DIN CERTCO).