Kanalizacja zewn Rury PVC u ze ścianką z rdzeniem spienionym

Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-u z rdzeniem spienionym występują w trzech klasach sztywności obwodowej (SN8, SN4 i SN2), co umożliwia optymalny dobór w zależności od warunków obciążenia. Szerokie portfolio kształtek ułatwia konstruowanie wielu schematów sieci kanalizacyjnych, a także łączenia z systemami z innych materiałów. Zakres średnic DN/OD 110-500mm.  Rury te spełniają wymagania normy  PN-EN 13476-2 (kl. S i N) oraz  aprobaty technicznej ITB (kl. L).

Materiały do pobrania

Znakowanie wewnętrzne

Jest to napis umieszczany wewnątrz rury PVC-u, przy kielichu, zawierający informacje dotyczące producenta, średnicy i technologii produkcji, a także sztywności obwodowej. Dzięki temu można sprawdzić rodzaj zastosowanej rury już po wykonaniu robót ziemnych (poprzez inspekcję CTTV).

Wysoka odporność

Odporność chemiczna materiału PVC-u i uszczelek w zakresie pH 2-12 pozwala na bezpieczny transport ścieków, a także odporność na działanie agresywnych oparów, wód gruntowych i podskórnych. System odporny jest na przepływające media o maksymalnej temperaturze do 60ºC w przepływie ciągłym i 75ºC w przepływie chwilowym (do 5 minut).

100-letnia trwałość

Doskonała elastyczność rur i kształtek z PVC-u umożliwia współpracę z otaczającym gruntem, dzięki czemu system odporny jest na ruchy podłoża bez utraty szczelności, bardzo dobrze wytrzymuje obciążenia statyczne i dynamiczne (np. od intensywnego ruchu drogowego). W rezultacie trwałość systemu z PVC-U przekracza 100 lat.

Co dalej

Zapoznaj się także z ofertą Wavin w zakresie studzienek włazowych i inspekcyjnych Tegra, które są dostosowane do bezpośredniego połączenia z systemem kanalizacji wewnętrznej PVC-u. Zobacz także system kanalizacji zewnętrznej z rur dwuściennych Wavin X-Stream oraz system rur PVC-u ze ścianką litą.