Renowacja bezwykopowa Shortlining i Burstlining KMR

Odcinki rur posiadają długość całkowitą 58 cm, co pozwala prowadzić prace we wnętrzu studni kanalizacyjnej. Dzięki temu możliwe jest odnawianie kolejnych odcinków kolektora bez wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych, a nawet bez zatrzymywania przepływu ścieków.
Upraszcza to organizację robót i obniża koszt realizacji zadania.

Montaż systemu

W ramach zakupionych modułów Shortlining KMR udostępniony zostaje sprzęt instalacyjny, umożliwiający sprawny montaż modułów. Oferta obejmuje także szkolenie na placu budowy w zakresie obsługi tego sprzętu oraz doradztwo techniczne.

Wysoka wytrzymałość

Wszystkie moduły Shortlining KMR mają sztywność obwodową co najmniej 8 kPa. Dzięki temu pod względem wytrzymałościowym odpowiadają rurom typu ciężkiego i mogą być stosowane we wszystkich przypadkach, w których są poddane obciążeniom zewnętrznym.

Co dalej?

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą Wavin w zakresie renowacji rurociągów – w szczególności z systemem Compact Pipe umożliwiającym odnawianie zarówno sieci ciśnieniowych, jak i bezciśnieniowych.

Na czym polega metoda Shortlining KMR

Renowacja polega na sukcesywnym łączeniu metodą kielichową kolejnych krótkich odcinków rur Shortlining KMR. W przypadku zablokowania układu istnieje możliwość wycofania i demontażu wprowadzonych do rurociągu modułów. Dzięki temu renowacja wykonana za pomocą Shortlining KMR jest tania i szybka (możliwość ułożenia 60m/h), a otrzymany rurociąg posiada niezmienne w czasie właściwości hydrauliczne.