Retencja i rozsączanie Wavin Q Bic Plus skrzynki inspekcyjne

Wavin Q-Bic Plus stanowi najnowszą ofertę Wavin w zakresie zarządzania wodą opadową. To modułowy system retencji i rozsączania wody opadowej, który wyznacza całkowicie nowe standardy pod względem swobody projektowej, szybkości montażu oraz dostępu w celu kontroli i czyszczenia.

Co dalej?

Wiemy, że dobór optymalnego rozwiązania do zagospodarowania wody deszczowej to duże wyzwanie. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów takich jak lokalne przepisy, zanieczyszczenie odprowadzanej wody i ewentualną konieczność jej podczyszczania, czy przewidywane w przyszłości natężenia opadów. Mamy systemy, produkty oraz wiedzę, która pozwala nam zaproponować rozwiązanie skuteczne, wydajne oraz optymalne kosztowo. 

#2 Dwukrotnie szybszy montaż

Zintegrowane ze skrzynką zaciski eliminują dodatkowe łączniki i znacznie skracają czas montażu. Poszczególne elementy są łączone na wcisk lub metodą kliknięcia. Skrzynki są łatwe w przenoszeniu i montażu, ważą tylko 14 kg, mają zaokrąglone krawędzie i specjalne uchwyty. Natomiast specjalne pakowanie skrzynek redukuje ilość miejsca potrzebnego na budowie na składowanie.
Idea budowy zbiorników retencyjnych oraz magazynujących wodę deszczową ze skrzynek tworzywowych pojawiła się w Polsce w 2002 roku, kiedy Wavin zaprezentował skrzynki Azura. Kolejnym przełomem było pojawienie się na rynku skrzynek ze specjalnymi kanałami do inspekcji i czyszczenia (Wavin Q-Bic), a w tym roku Wavin wprowadził skrzynkę Q-Bic Plus, która zdecydowanie podnosi standard w tej grupie produktów na polskim rynku. Ponad dziesięć lat doświadczeń projektantów, wykonawców i inwestorów sprawiło, że oczekiwania wobec tego typu produktu, a co za tym idzie zbudowanego z niego zbiornika są wysokie.

Budowa skrzynek

Q-Bic Plusskłada się z kilku elementów, które pozwalają na konfigurację idealnego zbiornika na wodę deszczową. Podstawę każdego zbiornika stanowi płyta denna, na której montuje się moduły podstawowe (pierwszą warstwę zbiornika). Każda kolejna warstwa jest budowana bezpośrednio na warstwie niższej. Płyty boczne i przyłączeniowe montowane są tylko na zewnątrz zbiornika, przez co nie stanowią wewnętrznych barrier.

#1 Pełna swoboda projektu

1. Brak wewnętrznych ścian (barier) pozwala na dowolną konfigurację inspekcji i czyszczenia zbiornika (jest ona możliwa w każdym kierunku). 2. Montaż króćca przyłączeniowego jest dozwolony na każdej ścianie zbiornika. Dzięki temu możliwe jest dowolne umiejscowienie ilości i miejsca włączeń bez zmiany konstrukcji, ułożenia czy orientacji skrzynek względem siebie. 3. Wysokość zbiornika można regulować poprzez przycięcie kolumn (600mm) do wysokości 300mm lub 450mm.

#3 Pełny dostęp w celu kontroli i czyszczenia

Otwarty model zbiornika zapewnia optymalną dostępność jego wnętrza podczas całego okresu eksploatacji, umożliwiając proste i skuteczne utrzymanie. Dzięki konstrukcji kolumnowej, która pozwala na dwukierunkowy dostęp, aż 70% powierzchni zbiornika dostępne jest dla inspekcji.