Zrównoważony rozwój we wszystkim, co robimy

Jako globalny gracz na rynku, chcemy wdrażać zmiany i stać się liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ale aby realizować wielkie marzenia, musimy działać. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkim, co robimy.

Wspieramy to realnymi inwestycjami, realnymi działaniami, realnymi wynikami i realnym przywództwem oraz współpracujemy z naszymi klientami, użytkownikami i dostawcami - aby osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla do 2050 roku. Skupiamy się na budowaniu zdrowszych, bardziej zrównoważonych środowisk dla wszystkich.

Panorama miasta - zrównoważone budownictwo

Uczynienie zrównoważonego podejścia osiągalnym

Zrównoważone myślenie jest dobre. Zrównoważone działanie jest lepsze. Lepsze dla społeczności, w których żyjemy. Lepsze dla planety, którą dzielimy.

Jako wiodący na rynku podmiot w branży budowlanej, stawiamy sobie za cel objęcie pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju do 2025 roku. Wspieramy te ambicje poprzez realne inwestycje, realne działania, realne wyniki i realne przywództwo. Ostatecznie, naszym celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Współpracując z naszymi klientami, użytkownikami i dostawcami, będziemy eliminować węgiel z każdego produktu i procesu, za który jesteśmy odpowiedzialni. Skupimy się na budowaniu zdrowszego, bardziej zrównoważonego środowiska dla wszystkich.

Nasza podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju w Wavin jest w toku.

 

Pracujmy razem, aby pomóc zbudować lepszą przyszłość dla przyszłych pokoleń.

Wavin w łańcuchu zrównoważonych działań

Innowacyjność

Nieustannie opracowujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpiecznego i zrównoważonego korzystania z wody, które wspierają zagrożone społeczności i pomagają naszym klientom sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

Włączanie społeczne

Tworzymy pozytywny wpływ na (lokalne) społeczności poprzez poprawę dostępu do podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak edukacja i bezpieczna woda w regionach, gdzie brakuje infrastruktury.

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Nasze materiały i produkty są zaprojektowane tak, aby mogły być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi. Aby zamknąć obieg materiałów, stale ulepszamy nasze procesy zaopatrzenia i przyczyniamy się do zwiększenia wykorzystania recyklatów.

Sprawozdawczość

Jasne cele są kluczowe dla programu zrównoważonego rozwoju. Chcemy zapewnić pełną przejrzystość i ujawnienie wszystkim interesariuszom, dlatego opracowujemy narzędzia, procesy i umiejętności pozwalające na gromadzenie danych wysokiej jakości.

Wpływ na środowisko

Stale optymalizujemy nasze procesy produkcyjne i procesy łańcucha wartości w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Osiągamy to dzięki zrównoważonej energii, rozwiązaniom SMART i innym innowacyjnym rozwiązaniom.

Sprawy publiczne

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w rozwój polityki i budowanie strategicznych sojuszy w celu promowania zrównoważonego rozwoju, działania na jego rzecz i dalszego wzrostu świadomości.

Już teraz pracujemy, aby osiągnąć różnicę

Nasze działania pomagają sprostać niektórym z największych światowych wyzwań związanych z zaopatrzeniem w wodę, warunkami sanitarnymi, miastami odpornymi na klimat i wydajnością budynków.

Zbiorniki na drzewa dla ekologicznych miast

Drzewa zapewniają cień, pochłaniają dwutlenek węgla, uwalniają tlen i świeże powietrze, a także ochładzają otoczenie. Aby wspierać wzrost drzew w środowisku miejskim, opracowaliśmy TreeTank®. Nasze rozwiązanie pozwala drzewom rosnąć i pomaga zapobiegać niszczeniu dróg i chodników przez korzenie.

Niewidzialna, ale odczuwalna różnica.

Aby zapobiec wylewaniu się śmieci i gruzu do otwartych zbiorników wodnych, opracowaliśmy Tegra Road Gully. Wykonany w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, nasz innowacyjny filtr umożliwia szybkie pozbycie się wody deszczowej przy jednoczesnym zatrzymaniu jak największej ilości zanieczyszczeń.

Wywieranie wpływu dzięki innowacyjnej technologii

Nasza technologia Recycore w rurach kanalizacyjnych i gruntowych wykorzystuje ponad 50% przetworzonego PVC, zapewniając, że produkty mają co najmniej takie same sprawdzone i doskonałe właściwości użytkowe jak te wykonane z materiałów pierwotnych.

Nasza podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju

Orbia 2020 - Raport Zrównoważony Rozwój