Laboratorium Zakładowe WavinLaboratorium Zakładowe Wavin Polska S.A. wykonuje badania rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz badania poliolefin i PVC.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Laboratorium Zakładowe wdrożyło i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN - EN  ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium Zakładowe Wavin Polska S.A. jako pierwsze w Polsce otrzymało akredytację na wzorcowanie średnicówek taśmowych zarówno do pomiarów wewnętrznych jak i zewnętrznych.


Laboratorium Badawcze

W 2010 roku Laboratorium Zakładowe Wavin Polska S.A. otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dziedzinie badań. Metody objęte certyfikatem akredytacji nr AB 1256 znajdują się w zakresie akredytacji, który jest do pobrania. Poza zakresem akredytacji Laboratorium wykonuje również badania:

˗ odporności na uderzenie rur osłonowych wg PN-EN 61386-24:2010
˗ oznaczania temperatur topnienia i stopnia krystaliczności polimerów metodą mikrokalorymetrii skaningowej
˗ próby zginania połączeń zgrzewanych wg PN-EN 12814-1
˗ próby krótkookresowego rozciągania połączeń zgrzewanych wg PN-EN 12814-2
˗ szczelności połączeń kielichowych rur ciśnieniowych przy krótkotrwałym i długotrwałym wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym oraz przy krótkotrwałym podciśnieniu powietrza
˗ ścieralności rur
˗ starzenia naturalnego wyrobów
˗ wytrzymałości złącza rur drenarskich karbowanych
˗ odporności na uderzenia zewnętrzne rur drenarskich karbowanych
˗ odporności na udarowe rozciąganie rur drenarskich karbowanych
˗ odporności dna studni na uderzenie

Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Zakładowe posiada akredytację PCA w zakresie wzorcowań nr AP 167 obejmującą średnicówki taśmowe, suwmiarki, grubościomierze, głowice mikrometryczne i czujniki elektroniczne.

Poza zakresem akredytacji Laboratorium wykonuje precyzyjne pomiary geometryczne oraz wzorcuje narzędzia pomiarowe:

˗ czujniki analogowe, mikrometry, głębokościomierze i wysokościomierze suwmiarkowe, przymiary wstęgowe, średnicówki czujnikowe
˗ wagi nieautomatyczne elektroniczne
˗ elektroniczne mierniki temperatury
˗ ciśnieniomierze elektroniczne.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA, co oznacza iż wyniki badań i wzorcowań objętych akredytacją PCA sa uznawane przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia, czyli w większości krajów na świecie.

Od 2017 roku Laboratorium Zakładowe posiada uznanie DIN CERTCO. Oznacza to, iż Laboratorium Zakładowe może prowadzić badania w ramach procedur certyfikujących DIN CERTCO zgodnie z określonymi normami dotyczącymi wyrobów.

 

Certyfikat akredytacji            AB 1256

pobierzpobierz

Zakres akredytacji AB 1256

pobierzpobierz

Certyfikat akredytacji            AP 167

pobierzpobierz

Zakres akredytacji AP 167

pobierzpobierz

Ogólne warunki świadczenia usług 

przez Laboratorium Zakładowe Wavin

pobierzpobierz

KONTAKT

laboratorium.pl@wavin.com

zobacz kontaktyzobacz kontakty