Woda deszczowa i drenaż

Obserwowane zmiany klimatyczne to m.in. wzrost intensywności opadów, a co za tym idzie rosnące zagrożenie lokalnymi podtopieniami i powodziami. Efektywne zagospodarowanie nadmiaru wód deszczowych chroni środowisko, pozwala lepiej dbać o infrastrukturę miast, a także ogranicza ryzyko dla zdrowia publicznego.

Odwodnienie nawierzchni

Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni dróg i powierzchni utwardzonych minimalizuje ryzyko podtopień oraz szkód spowodowanych przez wodę. Wavin oferuje rozwiązania w zakresie zbierania i zagospodarowania wody deszczowej z dróg, wiaduktów i mostów, a także powierzchni takich jak: place manewrowe, parkingi, itp.

Dowiedz się więcej

Odwodnienie dachów

Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni dachów minimalizuje ryzyko powstania szkód spowodowanych przez wodę deszczową. Wavin oferuje produkty do grawitacyjnego odwadniania niewielkich dachów domków jednorodzinnych, tarasów i parkingów po rozwiązania w zakresie podciśnieniowego odwadniania olbrzymich dachów obiektów handlowo–przemysłowych.

Dowiedz się więcej

Regulacja przepływu

Zagospodarowanie wody deszczowej nie powinno odbywać się w sposób bierny. Wavin oferuje systemy umożliwiające dobranie odpowiednich rozwiązań w zakresie skutecznej regulacji przepływu wody deszczowej.

Dowiedz się więcej

Transport i drenaż

Zebrane z dachów czy innych powierzchni utwardzonych wody deszczowe muszą zostać sprawnie przesłane szczelnymi i wydajnymi systemami do urządzeń podczyszczających
lub odbiorników.

Dowiedz się więcej

Podczyszczanie

Odprowadzane wody deszczowe bez względu na rodzaj odbiornika powinny spełniać normy związane ze stopniem oczyszczenia. Dlatego wskazane jest stosowanie odpowiednich urządzeń podczyszczających, zarówno z osadu, jak i substancji ropopochodnych.

Dowiedz się więcej

Retencja i rozsączanie

Zebrane i wstępnie podczyszczone wody deszczowe mogą zostać zgromadzone w podziemnych zbiornikach, skąd albo powoli wsiąkną w otaczający grunt, albo zostaną zmagazynowane, a następnie wykorzystane, np. do podlewania zieleni.

Dowiedz się więcej