Podczyszczanie

Odprowadzane ścieki bytowe, bez względu na rodzaj odbiornika, powinny spełniać normy związane ze stopniem oczyszczenia. Dlatego konieczne jest stosowanie urządzeń podczyszczających, takich jak oferowane przez Wavin separatory tłuszczu czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.