Niskoszumowa

Hałas w pomieszczeniach jest czynnikiem coraz bardziej uciążliwym w codziennym funkcjonowaniu. Często jednak zapomina się, że hałas ma swoje źródło nie tylko na zewnątrz, lecz może być generowany także wewnątrz budynku i pochodzić np. z instalacji kanalizacyjnej. Wavin oferuje kompletną gamę instalacji niskoszumowych spełniających nawet najbardziej rygorystyczne parametry ochrony akustycznej.