Odwodnienie nawierzchni

Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni dróg i powierzchni utwardzonych minimalizuje ryzyko podtopień oraz szkód spowodowanych przez wodę. Wavin oferuje rozwiązania w zakresie zbierania i zagospodarowania wody deszczowej z dróg, wiaduktów i mostów, a także powierzchni takich jak: place manewrowe, parkingi, itp.