Miljø

For Wavin har bærekraft blitt en verdiskapende faktor, snarere enn et verktøy for å redusere kostnader. Vårt fokus er endret fra aktiviteter og strategier internt til heller å utvikle Nye produkter og metoder som gir merverdi for våre kunder og sluttbrukere.

Vi har målt vår utvikling på dette området siden 2008, og satte den gang en rekke mål som skal nås i 2015. Målene er relative, og blir derfor ikke påvirket av eventuelle endringer i produksjonsvolum. Resultatene for 2014 viser at vi er i rute for å nå våre mål for perioden.

1. juli 2015 offentliggjorde Wavin sin CSR rapport med tilhørende GRI tabell, last ned her:

Wavins europeiske lederskap, den lokale tilstedeværelse og det store engasjement i innovasjon innenfor våre områder er til fordel for alle våre kunder. Norsk Wavin har arbeidet med virksomhetens sosiale ansvar siden grunnleggelsen. I de senere år er området blitt mer formalisert og lovbundet. Wavin etterkommer alle relevante lovgivingsmessige krav og interne forskrifter følges. På enkelte områder overgår de interne krav de lovmessige. Vil du lese mer om dette kan du laste ned filen nedenfor.