tirsdag 15. juni 2021

Norsk Wavin AS - Produksjon i Høland legges ned

Wavin har besluttet å legge ned produksjonen av plastrør på Høland. Alle andre virksomheter i Norsk Wavin AS vil forbli uendret. Det betyr at våre kunder kan forvente samme høykvalitets produkter, tjenester og service som nå.

- Selvsagt var kunngjøringen om fabrikken på Høland tidligere denne måneden et trist øyeblikk, sier Michael Schuster, kommersiell direktør for Wavin EMEA. - Fabrikken på Høland har vært en hjørnesteinsbedrift i området i over 60 år, hvor 53 ansatte blir berørt. Det er ikke en enkel beslutning å stenge en arbeidsplass i et lite område der konsekvensene er betydelige. Vi har stor forståelse for at alle blir følelsesmessig berørt - også i lokalområdet - og vi jobber nå hardt for å hjelpe våre ansatte på best mulig måte hvor både de økonomiske -og menneskelige aspektene ivaretas, "sier Michael Schuster. 

I dag leveres de fleste produktene til Norsk Wavin AS fra forskjellige Wavin-fabrikker i Europa. Dette betyr at produktporteføljen stort sett vil være den samme, og på denne måten er vi i stand til å opprettholde den høye standarden når det gjelder tilgjengelighet og kvalitet.