mandag 22. februar 2016

Fremtiden er å utnytte ressursene bedre!

Ingar Krogh, Sikkerhets- og kvalitetsleder 

Vi er kommet langt!

På Wavins fabrikk i Høland har vi i en årrekke vært opptatt av effektivt ressursbruk og avfallhåndtering, og kan vise til imponerende resultater. For eksempel har sorteringsgraden på avfall økt fra 35% i 2009 til 70% i dag, og siden 2011 har vi redusert vannforbruket sitt med nesten 90%.    
Vi har vært opptatt av ressursbruk og gjenbruk i mange år, fastslår sikkerhets- og kvalitetsleder Ingar Krogh hos Norsk Wavins fabrikk i Høland.  Høsten 2013 ble fabrikken ISO 14001 sertifisert. Sertifiseringen gjelder både det indre- og ytre miljøet vårt, og omhandler blant annet avfallshåndtering og ressursbruk i produksjon. 

  • Sorteringsgrad økt fra 35 til 70% For å ta dette med avfallet først, så har vi økt sorteringsgraden her drastisk. I 2009 var den på 35%, i dag er den på over 70%!  – Dermed har vi nådd det oppsatte målet vårt. Og uten at jeg kan dokumentere det, tror jeg nok at her er vi blant de aller beste i vår bransje.
  • Bruker mindre vann På grunn av kjølevannsanlegget har vannforbruket på fabrikken nå gått ned med nær 90%.
  • Aldri helt i mål Hele Wavin-konsernet har satt seg høye mål her, og vi jobber stadig med å forbedre oss. Her på fabrikken vår i Høland har vi konkrete planer og løsninger for å redusere energiforbruket vårt ytterligere; uten at jeg vil komme nærmere inn på dette nå, sier Ingar Krogh hemmelighetsfullt. – Vi i Wavin ønsker å fremstå som en moderne og fremtidsrettet bedrift på alle områder; også med tanke på miljø og energibesparing.