Sosialt ansvar

Unicef Partnerskap

I tillegg til vår sosiale innsats i de områdene hvor vi er til stede, støtter Wavin også UNICEF med et program som heter "Providing Essentials for children".

Det nyeste prosjektet under "Providing Essentials for Children" samarbeidet foregår i Bhutan hvor UNICEF og Wavin vil gi vann, sanitær og bedre hygienepraksis i bhutanske skoler.  Når det er ferdig, vil prosjektet ha gitt sanitæranlegg for rundt 5000 barn på nesten 40 skoler. Vannanlegg vil bli bygget ved 26 skoler samt fire skoler vil motta regnvannshøstings - systemer. For å sikre programmets langsiktige effekt har ulike mennesker (inkludert lærere og helse-koordinatorer) fått opplæring for å bedre kunnskap og praksis knyttet til helse, ernæring og hygiene.

Wavin støtter prosjektet med produkter, kompetanse og penger. Wavin og UNICEF regner med å oppnå de samme positive resultatene i Bhutan som de har i tidligere prosjekter

Lokale prosjekter

Julen 2013 valgte Wavin å støtte barneavdelingen på Rikshospitalet i Oslo. Avdelingen behandler alvorlig syke barn fra hele landet. Dette ble årets julegave fra Wavin.