Wavin eneboligpakker

Klimaendringene krever nye løsninger til håndtering av overvann. Større vannmengder gir norske kommuner, forsikringsselskap og private boligeiere store kostnader. Wavins løsninger infiltrerer, oppbevarer, leder og renser regnvannet lokalt.

Globalt ansvar – lokale løsninger

Wavin svarer på utfordringen ved å infiltrere, oppbevare, lede og rense regnvannet lokalt. Som et ledd av dette har vi lansert fordrøyning og infiltrasjonspakker til private boliger. Vi har gjennom flere år levert løsninger til større offentlige og industrielle bygg og arealer. Nå tar vi skrittet videre ved å tilby ferdig tilpassede systemløsninger til private husholdninger.

Bæredyktig og fremtidsrettet

AquaCell eneboligpakke er sikret for fremtidens nedbør. Ved hjelp av vårt online beregningsprogram får du kalkulert størrelsen på en infiltrasjonspakke (S, M, L eller XL), til private eneboliger. Programmet er tilpasset norske forhold og beregningene baserer seg på anbefalinger fra Norsk Vann. Oppdaterte nedbørsdata hentes fra Meteorologisk institutt sine målestasjoner.

Inspeksjon og vedlikehold

Wavin Q-Bic er designet for å gi deg problemfri inspeksjon og vedlikehold, noe som sikrer optimal funksjonsevne i det lange løp. Hver kassett har to kanaler på hele 500 mm til tv-inspeksjon og spyling/slamsuging. Med Wavins korrugerte oppføringsrør, etableres det inspeksjonstilgang fra bakkeplan. Standard toppløsninger benyttes på stigerørene.

Vi har gjort valget enkelt

Eneboligpakker leveres i 4 forskjellige størrelser; hver utgave kommer med enten en 425 mm eller 600mm sandfangskum.   Pakken inneholder en komplett stykkliste med riktig antall kassetter, låseplugger, deksler, oppføringsrør mm slik at du enkelt kan gå i gang med monteringen.

Intesio

Vi tilbyr rådgivning, design og levering av produkter i alle prosjektfaser innenfor overvannshåndtering.  Vi har også gratis beregningsprogram tilgjengelig.  Klikk her for å gå til disse programmene.

Vil du vite mer?

For å transportere vannet videre er mulighetene flere. Velg Wavin grunnavløpsrør eller dreneringsrør. Her vil din rørlegger kunne gi råd, og sørge for en forsvarlig håndtering av ditt overvann.