Mengderegulering

Wavins virvelkammer i kombinasjon med god design av ditt prosjekt gir en sikker overvannsløsning som gir optimal videreføring av regnvann til offentlig nett eller annen resipient.