Riebalų gaudyklė

Riebalų atskirtuvai skirti grubių priemaišų, skendinčių medžiagų, riebalų atskyrimui ir sugaudymui iš maisto perdirbimo, visuomeninio maitinimo, mažų mėsos ir žuvies perdirbimo įmonių gamybinių nuotekų. Apvalytos nuotekos iš atskirtuvų kanalizacijos vamzdžiais nukreipiamos į buitinės kanalizacijos tinklus papildomam davalymui.

Atsisiuntimai

Našumai

Standartinis riebalų atskirtuvų našumas nuo 2.0 l/s iki 50.0 l/s.

Techninės charakteristikos

Riebalų atskirtuvai gaminami iš armuoto stikloplasčio ir polietileno. Atskirtuvai prijungiami prie kanalizacijos tinklų sujungimo movomis, kurių diametras nuo 110 iki 500 mm. Virš riebalų atskirtuvų montuojami techninio aptarnavimo šuliniai, kurie leidžia įgilinti atskirtuvų įtekėjimo vamzdį nuo 0.9 iki 4.5 metro nuo projektuojamo žemės paviršiaus. Riebalų atskirtuvai komplektuojami su riebalų lygio atskirtuve davikliais ir signalizatoriumi.

Kas toliau?

Jeigu jus domina buitinių nuotekų valymo galimybės, jus gali sudominti Wavin riebalų gaudyklės. Kartu su „Wavin“ specialistais aptarkite savo konkrečius reikalavimus ir tikslus.