Wavin pareiškimas dėl privatumo

Įsigaliojimo data:  06-01-2022

Tai yra „Wavin B.V.“ (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Nyderlandai) ir jos filialų (toliau - „Wavin“„mes“„mūsų“ arba „mus“) Privatumo pranešimas. 

Šis privatumo pranešimas („Pranešimas”) apibūdina pagrindą, kuriuo remdamiesi tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kai perkate mūsų produktus ar paslaugas, lankotės mūsų patalpose, naudojatės mūsų programėlėmis (pvz., “Loyalty” ir „Sentio“ programėlės), bendraujate su mumis ar kitaip naudojatės mūsų paslaugomis (pvz., dalyvaujate vebinaruose, mokymuose, parodose ir t. t.).) („Paslaugos”) arba esate „Wavin“ tiekėjas. 

WAVIN subjektas, kuris veikia kaip „duomenų valdytojas“ (duomenų operatorius) ir yra atsakingas už teikiant Paslaugas surinktus Asmens duomenis, yra WAVIN subjektas, su kuriuo sudarėte sutartį, kurio patalpas ar svetainę(-es) aplankėte arba su kuriuo bendravote bet kokiu kitu būdu.Taikomų atsakingų „WAVIN“ subjektų ir, jei taikoma, jų atstovų apžvalgą galima rasti čia.

1.MŪSŲ RENKAMI ASMENS DUOMENYS

Šiame pranešime terminas "Asmens duomenys" reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią mes galime identifikuoti Jus kaip asmenį. Asmens duomenys, kuriuos renkame apie Jus, kai lankotės mūsų Svetainėje ar naudojatės mūsų Paslaugomis, apima šią informaciją: 

-        Jūsų asmeninę informaciją, įskaitant kontaktinius duomenis. Tai apima informaciją apie Jūsų vardą ir pavardę, titulą, lytį, darbo pareigas, įmonės pavadinimą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir „myWavin“ paskyros informaciją, įskaitant vartotojo vardą (el. pašto adresą) ir slaptažodį.

-        Informaciją apie Jūsų sutartį/finansę informaciją. Informacija apie sutartį ir finansinę informaciją, kuri buvo pateikta mums ir gali būti susieta su Jumis kaip kliento atstovu, pvz., sutarties informacija, mokėjimo būdas, atlikti arba mokėtini mokėjimai (įskaitant sąskaitos faktūros duomenis), informacija apie įgaliotą(-us) asmenį(-is), kuris (-ie) turi sąskaitas faktūras, mokėjimo operacijų nuoroda, operacijų duomenys, įskaitant operacijų istoriją, Jūsų atstovaujamos įmonės įgaliojimas ir, jei taikoma, Jūsų asmens dokumentas (pasas arba vairuotojo pažymėjimas).

-        Filmuotos medžiagos įrašą. Kai įeinate į pastatus ar patalpas, Jus įrašo mūsų vaizdo priežiūros sistemos (CCTV). Jūs taip pat galite būti nufilmuotas mūsų organizuojamų renginių ar mugių metu, kurių metu mes filmuojame medžiagą.  

-        Lankytojų registraciją mūsų patalpose. Tai apima vardą ir pavardę, atvykimo ir išvykimo laiką ir, jei taikoma, transporto priemonės registracijos numerį. 

-        Informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis. Mes renkame informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi mūsų Paslaugomis, pvz., kokius pirkinius Jūs perkate savo įmonės vardu, pirkimo sumą ir datą, įsigytą produktą ar paslaugą, pirkimo vietą, produkto naudojimą, klasifikaciją pagal funkcijas ir t. t. 

-        Jūsų nuotrauką. Kai prašoma, mes regsitruojame Jūsų nuotrauką, kad identifikuotume Jus kaip kliento atstovą. 

-        Automatiškai renkamus duomenis. Kai lankoma mūsų Svetainė, mes automatiškai renkame duomenis per Jūsų naršyklę ar įrenginį, naudodami slapukus ir kitas technologijas, kad galėtume sekti lankytojus Svetainėje ir rinkti informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų Svetaine. Tokia informacija apima identifikatorių, kuris atitinka Jūsų įrenginį, Jūsų IP adresą, informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį (pvz., operacinę sistemą, modelį, kalbos nustatymą), naudojimo trukmę, dažnumą, laiką, paspaudimų informaciją (kaip naršote ir naudojatės mūsų Svetaine) ir (arba) regioną. Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus, kuriuos naudojame mūsų svetainėje, ir kaip tvarkyti slapukų nuostatas, perskaitykite mūsų Pranešimą apie slapukus,

-        Jūsų komunikacijos duomenis. Jūsų prašymai, bet kokie skundai, kuriuos galite turėti, ir bet kokie kiti (įsitraukimo) duomenys, kuriuos gauname, kai su mumis susisiekiate el. paštu, telefonu, internetu arba per socialinę žiniasklaidą.

-        Bet kokius kitus Asmens duomenis. Tai apima bet kokius Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate savanoriškai arba mums paprašius sutartinių santykių su mumis metu. 

2.KĄ MES DAROME SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS

„Wavin“ renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis teisėtai ir toliau nurodytais tikslais. 

Dėl mūsų sutarties su Jumis vykdymo: Vykdyti sutartį, kurią sudarėme arba sudarysime su Jumis Jūsų įmonės vardu, ir teikti Jums informaciją ir paslaugas, kurių prašote. Pavyzdžiui, mes turėsime apdoroti Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume pristatyti produktus ir sąskaitas faktūras, palaikyti ryšį su Jumis, tvarkyti užklausas, tvarkyti Jūsų „myWavin“ paskyrą, teikti (techninę) pagalbą ar klientų aptarnavimą, palengvinti vebinarus, mokymus ar parodas, teikti esminę informaciją apie Paslaugas ir t. t.

Dėl mūsų teisėtų komercinių interesų: Tai apima:

 • siųsti (individualizuotą) rinkodarą (pvz., naujienlaiškius el. paštu) esamiems klientams, siekiant reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas arba kitaip bendrauti su mūsų klientais rinkodaros arba komerciniais tikslais (pvz., el. paštu, telefonu arba spausdintine kopija), jei Jūs to neatsisakėte. 
 • tvarkyti klientų duomenų bazės („CRM”) vidaus sistemą, kad galėtume registruoti savo finansus ir Paslaugas.
 • suasmeninti mūsų Paslaugas, įskaitant užsakymus internetu, skaičiavimo įrankius, “BIM” turinį, e. mokymąsi, techninius brėžinius ir (arba) kainoraščius.
 • kad geriau suprastumėte Jus kaip klientą (klientų optimizavimas). Tai leidžia mums įvertinti, kas gali Jus sudominti, išmatuoti ar suprasti reklamos, kurią mes teikiame Jums ir kitiems, efektyvumą bei pateikti atitinkamą ir tikslinę reklamą (tiek mūsų pačių Svetainėje, tiek kitose svetainėse (įskaitant socialinę žiniasklaidą)). 
 • ovykdyti ir plėsti savo verslo veiklą ir Paslaugas.
 • gauti atsiliepimus apie mūsų produktus ir Paslaugas bei plėtoti ir gerinti mūsų Paslaugų kokybę (pvz., atliekant klientų pasitenkinimo apklausas).
 • ovadovautis bendrovės politika ir procedūromis, pavyzdžiui, mokymo ir mokymosi tikslais.
 • užtikrinti ir apsaugoti mūsų sistemų, pastatų ir patalpų vientisumą, saugumą ir saugą. Tai apima apsaugą nuo pašalinių asmenų patekimo į mūsų patalpas ir patalpų apsaugą. 
 • Įgalinti mus atlikti įmonių sandorius, pvz., susijungimus, pardavimus, reorganizavimus, savo turto ar verslo perdavimą ar įsigijimus.
 • kitais teisėtais verslo tikslais, kuriuos leidžia taikomi įstatymai.

kai mes remiamės savo teisėtais interesais naudoti Jūsų Asmens duomenis, Jūs turite teisę nesutikti su tokiu naudojimu, ir mes privalome sustabdyti tokį tvarkymą, išskyrus atvejus, kai mes galime pateikti įtikinamus teisėtus naudojimo pagrindus, kurie yra viršesni už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba įrodyti, kad mums reikia tvarkyti duomenis dėl teisinių ieškinių pagrindimo, pareiškimo ar gynimo. 

Informacijos naudojimas esant Jūsų sutikimui: Mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis, nurodytus aukščiau skyriuje „Mūsų renkami Asmeniai duomenys“, norėdami siųsti Jums rinkodaros pranešimus (pvz., naujienlaiškius, akcijas, naujienas apie produktus ar paslaugų atnaujinimus) el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis ar telefonu, tik gavę Jūsų sutikimą (pvz., atsižvelgiant į mūsų naujienlaiškio prenumeratą).

Mes taip pat galime paprašyti Jūsų sutikimo tvarkyti tam tikrus Asmens duomenis kitais konkrečiais tikslais. Jei taip padarysime, pateiksime Jums išsamią informaciją apie Asmens duomenis, kuriuos norėtume tvarkyti, ir priežastį, dėl kurios mums jų reikia, kad Jūs galėtumėte atidžiai apsvarstyti, ar norite duoti sutikimą. 

Jūs galite savo sutikimą bet kada atšaukti; žr. toliau pateiktą 7 skyrių apie Jūsų teises.

Vykdydami savo teisinius įsipareigojimus: Bet kokia informacija, nurodyta anksčiau skyriuje „Mūsų renkami Asmens duomenys“, gali būti naudojama siekiant laikytis mums taikomų teisinių įsipareigojimų, pvz., tvarkyti atitinkamus verslo dokumentus, vykdyti teisėtus valstybinių įstaigų ir valdžios institucijų prašymus ir laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba kitų reikalavimų pagal įstatymus.

3. KAIP dalijamės JŪSŲ DUOMENIMIS

Kad įvykdytume aukščiau aprašytus tikslus, mes kartais dalijamės Jūsų Asmens duomenimis su kitomis įmonėmis, kurios mums padeda teikti mūsų Paslaugas. Šios įmonės turės prieigą prie Jūsų Asmens duomenų, tačiau tik tada, kai tai bus tikrai būtina jų paslaugoms teikti. Mes tai darome vadovaudamiesi griežtu principu „būtina žinoti“ ir užtikriname, kad prieš dalydamiesi Jūsų Asmens duomenimis su šiomis įmonėmis sudarysime sutartinius susitarimus. Šios bendrovės yra:

-         Kiti „Wavin Group“ priklausantys subjektai. Mes dalinsimės Jūsų Asmens duomenimis viduje tarp atsakingų „Wavin“ subjektų tiek, kiek to reikia vidaus administravimo, valdymo ar kitais su verslu susijusiais tikslais, kaip aprašyta šiame Pranešime. Atitinkamų atsakingų „Wavin“ subjektų apžvalgą galima rasti čia.

-         Paslaugų Teikėjai ir Duomenų tvarkytojai. Mes kartais pasitelkiame trečiųjų šalių pardavėjus, įskaitant: 

 • Verslo partnerius, tiekėjus (pvz., IT paslaugų teikėjus) ir subrangovus dėl bet kokios sutarties, kurią su jais sudarome, vykdymo arba dėl paslaugų teikimo mūsų vardu;
 • Profesionalius konsultantus (įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčių, teisės ar kitus įmonių konsultantus, kurie mums teikia profesines paslaugas);
 • Finansų įstaigas, dažniausiai atliekančias su kreditu susijusius tyrimus apie mūsų klientus;
 • Telemarketingo įmones ir kitas reklamos įmones, kurios mums padeda arba vykdo rinkodaros veiklą mūsų vardu; ir (arba)
 • Analizės ir paieškos sistemų teikėjus, padedančius mums tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir Paslaugas.  

Teikdami savo paslaugas, jie mūsų vardu turės prieigą prie Asmens duomenų, juos gaus, išlaikys ar kitaip tvarkys. Mūsų sutartys su šiais trečiųjų šalių pardavėjais neleidžia naudoti Jūsų Asmens duomenų jų pačių (rinkodaros) tikslais. Laikydamiesi galiojančių teisinių reikalavimų, mes imamės komerciškai pagrįstų veiksmų reikalauti, jog trečiosios šalys tinkamai apsaugotų Jūsų Asmens duomenis ir juos tvarkytų tik pagal mūsų instrukcijas. 

-         Trečiosios šalys esant teisiniam reikalavimui. Mes taipogi atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis, jei tai reikalauja įstatymai arba mes tai privalome atlikti dėl tyrimo, norminio reikalavimo, teisminės procedūros, teismo sprendimo ar teisinio proceso, arba siekdami apsaugoti Svetainės, mūsų ar su mumis susijusių įmonių teises ar saugumą.  

-         Trečiosios šalys įmonių sandorio atveju. Informacija apie mūsų klientus, įskaitant Asmens duomenis, taipogi gali būti atskleista kaip bet kokio „Wavin“ turto susijungimo, pardavimo, perdavimo, įsigijimo, bankroto ar panašaus įvykio dalis.

-         Su sutikimu. Mes taip pat atskleidžiame informaciją apie Jus, įskaitant Asmens duomenis, bet kokiai kitai trečiajai šaliai, kai Jūs davėte sutikimą arba paprašėte, kad mes tai padarytume. 

4. TARPTAUTINIS JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Atsižvelgiant į vietos įstatymų reikalavimus, 3 skyriuje aprašyti Asmens duomenų gavėjai gali būti Jūsų šalyje arba už jos ribų, šalyse, kurių įstatymai dėl duomenų apsaugos, palyginus su Jūsų šalies įstatymais, neužtikrina tinkamo apsaugos lygio. Pavyzdžiui, ne visose šalyse, esančiose už Europos ekonominės erdvės („EEE”), užtikrinamas toks pats apsaugos lygis kaip EEE. 

 „Wavin“ imsis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų tinkamą duomenų perdavimą iš Jūsų šalies, kaip reikalaujama pagal atitinkamus duomenų apsaugos teisės aktus. Perduodant duomenis šalims, kurios neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio, „Wavin“ gali remtis tinkamomis apsaugos priemonėmis, pvz., Europos Komisijos priimtomis standartinėmis ES sutarčių sąlygomis arba kitais patvirtintais duomenų perdavimo ar sertifikavimo mechanizmais, taip pat privalomais ir vykdytinais gavėjo įsipareigojimais. Kiekvienu atveju „Wavin“ peržiūrės perdavimą ir užtikrins, kad būtų įdiegtos visos papildomos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios tinkamą apsaugos lygį. Jūs galite prašyti bet kokių dokumentų, įrodančių tinkamas apsaugos priemones, kurių buvo imtasi pateikiant prašymą, susisiekdami su mumis naudodami kontaktinius duomenis, nurodytus toliau pateiktame 10 skyriuje.

5. SAUGUMAS

„Wavin“ imsis pagrįstų veiksmų siekdama užtikrinti, kad naudojant tinkamas technines, fizines ir organizacines priemones Jūsų Asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo neleistino ar neteisėto naudojimo, pakeitimo, neleistinos prieigos ar atskleidimo, netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ir praradimo. 

Mes imamės veiksmų, kad apribotume prieigą prie Jūsų Asmens duomenų tik tiems asmenims, kurie turi turėti tokią prieigą dėl vieno iš šiame Pranešime išvardytų tikslų. Be to, mes užtikriname sutartimi, kad bet kuri trečioji šalis, tvarkanti Jūsų Asmens duomenis, taip pat saugiu būdu užtikrintų Jūsų duomenų konfidencialumą bei vientisumą.

6. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis saugome tiek laiko, kiek reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti ir panaudoti (pvz., tiek laiko, kiek mums reikia, kad galėtume suteikti jums klientų aptarnavimo paslaugas, atsakyti į klausimus ar išspręsti technines problemas) pasiekti, išskyrus atvejus, kai reikia ilgesnio laikotarpio, kad įvykdytume teisinius įsipareigojimus (pvz., fiskalinius ar teisinius įsipareigojimus) arba apgintume teisinį ieškinį. Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos Jūsų Asmens Duomenų saugojimo trukmę, susisiekite su mumis naudodami kontaktinius duomenis, pateiktus 10 skyriuje, ir detalizuokite savo užklausą.

7. JŪSŲ TEISĖS

Wavin laikysis Jūsų privatumo teisių ir nuosekliai laikysis visų vietinių teisinių reikalavimų. Bet kuris asmuo gali pasiteirauti apie savo Asmens duomenis, kuriuos saugo arba tvarko „Wavin“ arba mūsų įgaliotosios trečiosios šalys.

Laikydamiesi Jūsų jurisdikcijai taikomoje teisėje nustatytų sąlygų, Jūs turite duomenų prieigos teisę, teisę juos ištaisyti, teisę juos ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su profiliavimu ir teisę į duomenų perkeliamumą. 

Be to, kai „Wavin“ remiasi savo teisėtais interesais tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, Jūs turite teisę nesutikti su tokiu naudojimu (nebent „Wavin“ gali pateikti įtikinamus teisėtus naudojimo pagrindus, kurie yra viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves, arba įrodyti, kad mums reikia tvarkyti duomenis teisinių ieškinių pagrindimo, pareiškimo ar gynimo).

Tuo atveju, jei Jūsų Asmens duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis, nedarydami poveikio sutikimu pagrįsto tvarkymo teisėtumui iki jo atšaukimo.

Galiausiai, jei Jūs nesate patenkinti tuo, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, arba jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų duomenų apsaugos teisės, Jūs turite teisę pateikti skundą šalies, kurioje gyvenate ar dirbate arba kurioje, Jūsų manymu, buvo pažeistos Jūsų teisės, priežiūros institucijai.

Jei turite klausimų arba norite pagal galiojančius vietos privatumo įstatymus pasinaudoti viena iš savo teisių arba pateikti bet kokius prieštaravimus dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, naudokite 10 skyriuje pateiktą kontaktinę informaciją ir detalizuokite savo užklausą. 

Mes atsakysime į Jūsų užklausą kuo greičiau ir laikydamiesi galiojančių įstatymų. Jei užklausa bus atmesta, tokio atsakymo metu bus nurodyta atmetimo priežastis.

8. KITOS SVETAINĖS

Mūsų Svetainėje kartais gali būti nuorodų į ir iš trečiųjų šalių svetainių, pvz., mūsų verslo partnerių, socialinės žiniasklaidos tinklų, filialų organizacijų ir filialų. Jei paspausite nuorodą į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo privatumo politiką ir kad mes neprisiimame jokių įsipareigojimų ar atsakomybės už šią politiką. Prieš pateikdami bet kokius savo asmens duomenis į šias svetaines, susipažinkite su šiomis taisyklėmis.

9. šio pranešimo PAKEITIMAI

Šis pranešimas kartais gali būti peržiūrėtas. Jei bus iš esmės pakeistas Jūsų Asmens duomenų naudojimo pobūdis arba jei pakeitimas bus kokiu nors kitu jums svarbus, mes užtikrinsime, kad informacija jums bus pateikta atskirai.

10. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų ar abejonių dėl šio Pranešimo ar bendrai dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, arba jei norite pasinaudoti bet kokiomis savo teisėmis, rašykite mums el. paštu wb@wavin.com, nurodydami savo užklausos pobūdį.