Valymas

Griežtėja reikalavimai, nurodantys, kad prieš išleidžiant surinktą lietaus vandenį, iš jo turi būti pašalinti teršalai. Teršalais laikomi: naftos produktai, smėlis, dumblas, sunkieji metalai. „Wavin“ gali suteikti profesionalų patarimą ir pasiūlyti atitinkantį visus reikalavimus sprendimą.