Sanitaation ja hygienian parantaminen

Vanhentuneet viemärijärjestelmämme ovat hätää kärsimässä kaupungistumisen ja väestönkasvun vuoksi. Se vaarantaa terveytemme ja turvallisuutemme. Vesihuollon toimijoiden on varmistettava, että viemärijärjestelmien toimintakyky pitkällä aikavälillä säilyy. Kaupungeissamme tarvitaan kestäviä sanitaatioratkaisuja, vuotojen tilkitsemistä, tukosten vähentämistä ja terveysriskien tarkkailun parantamista. Se määrää tulevaisuutemme.

40%

Maailman väestöstä 40 prosentilla ei ole asianmukaista sanitaatiota – siis 2,6 miljardilla ihmisellä!

80%

Maailman jätevesistä 80 prosenttia lasketaan luontoon puhdistamattomana

$200

Teollisuusmaissa tarvitaan vuosittain 200 miljardia dollaria ikääntyvien viemärien uudistamiseen

Meidän näkökulmamme

Stoppi entiselle meiningille
Viemärien suunnittelun ja korjaamisen alalla vallitsevat vanhat perinteet ja taantumuksellisuus. Se on sinänsä ymmärrettävää, kun otetaan huomioon töiden valtavat investointikustannukset ja haitat kaupungin elämälle. Emme silti voi aina vain turvautua samoihin lyhyen tähtäimen ratkaisuihin. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jotta voimme yhdessä tehdä hyviä päätöksiä puhtaan ja terveellisen tulevaisuuden hyväksi.

Nykyajan päänsärky
Kaupungistumisen myötä viemärijärjestelmiin kohdistuu aina vain suurempi paine, ja viemäreihin huuhdotaan kaikkea, mikä ei niihin kuuluisi, kosteuspyyhkeistä ja erilaisista vaihtoehtoisista vessapapereista alkaen. Ne tukkivat viemäreitä jättimäisten öljy- ja rasvapaakkujen myötävaikutuksella ja aiheuttavat toimintahäiriöitä pumppuihin ja liikkuviin osiin. Tukoksia voidaan ehkäistä kehittämällä esimerkiksi valvonnan ja ennakoivan kunnossapidon teknologiaa.

Miten tehdä hyviä päätöksiä
Viemärijärjestelmiemme ikä aiheuttaa osaltaan pohjaveden saastumisen vaaran, kun putket vuotavat ja rapistuvat. Niiden korjaaminen kustannustehokkaasti on valtava urakka. Perinteisille putkille tarvitaankin kestävämpiä vaihtoehtoja.

Uudet muovituotteet ovat vanhoja joustavampia, eivätkä ne murru ja vuoda yhtä todennäköisesti. Samalla niitä voi muovata ja taivuttaa, joten ne sujahtavat vanhojen putkien sisään ilman, että kaupungin katuja tarvitsee kaivaa laajamittaisesti auki."

Älykäs ja reaaliaikainen jätevesien käsittely on ratkaisevaa kansanterveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ennaltaehkäisyssä. Sen keinoja ovat vedenpinnan tason seuranta saastumisen ja viemärien kalliin ylivirtauksen estämistä varten, korroosiota aiheuttavien kaasujen havaitseminen ennen kuin ne vaurioittavat infrastruktuuria, pumppuvikojen havaitseminen sekä häiriöiden paikantaminen esimerkiksi tietylle pumppuasemalle.
Ariel Stern , Ayyeka Technologiesin toimitusjohtaja ja perustaja
 

Sanitaatiota ja hygieniaa parantavia ratkaisuja