Innovatiivisia tuotteita ja järjestelmiä

Olemme mukana ratkomassa monenlaisia rakennusten ja infrastruktuurin haasteita – käyttö- ja hulevesien kestävästä hallinnasta rakennusten lämmitykseen ja viilennykseen, jätevesien hallinnasta viemärijärjestelmiin.

Hulevesi

Ilmaston vaihtelevuuden myötä kaupunkien on selvittävä äärimmäisistä olosuhteista, joita ovat esimerkiksi valtavat rankkasateet, tulvat, pitkät kuivuusjaksot, pohjavesivarantojen kuivuminen sekä kaupunkien ylikuumeneminen ja saastuminen. Kaupunkien suunnittelemisen tavan on muututtava, jotta kaupungeilla olisi valmius mukautua ilmaston tuomiin haasteisiin.

Sisäilma

YK:n arvion mukaan 70 prosenttia maailman väestöstä asuu vuonna 2050 kaupungeissa. Maailmanlaajuinen kaupungistumiskehitys asettaa paineita paitsi kaupunkien myös asuinrakennusten ja työpaikkojen suunnittelulle. Saasteet ja melu vaikuttavat jo nyt siihen, miten rakennuksia suunnitellaan, ja niiden vaikutus vain lisääntyy tulevaisuudessa. Hyvä ja terveellinen sisäilma on asuin- ja työskentelytiloissa suorastaan välttämättömyys, ja siihen kiinnitetäänkin suunnittelussa paljon huomiota.

Viemäriputket

Putkiasentajalla on nykypäivänä ratkaistavanaan monenlaisia haasteita ja kysymyksiä, jotta hän voi valita kohteeseen sopivat ja rakentamismääräysten mukaiset viemäriputket. Vaikka pystyviemäri saattaa kuulostaa yksinkertaiselta rakenteelta, hyvän ja kestävän kiinteistöviemärijärjestelmän toteuttaminen vaatii todellisuudessa paljon. 

Käyttövesi

Korkea veden laatu ja puhdas juomavesi ovat terveen yhteiskunnan peruspilareita. Suomessa käytettävästä talousvedestä noin 75 prosenttia on pohjavettä tai tekopohjavettä – maailman puhtainta sellaista! – jota vesilaitokset pumppaavat kuluttajille maaperästä. Loput talousvedestä on vesistöistä otettua, puhdistettua pintavettä.

Jätevesi

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja infrastruktuurin ikääntyminen korostavat tiedon ja datan merkitystä tulevaisuuden jätevesijärjestelmien tehostamisessa ja kehittämisessä. Paineet muutosten hallitsemiseen ovat suuret kaikkialla maailmassa ja erityisesti kaupungeissa. Vesien hallinnan ja käsittelyn menetelmiin tarvitaan lisää älyä.

Blogi

Tervetuloa tietokeskukseemme! Löydät täältä Wavinista kertovia sisältöjä, kuten tuoreimpia uutisia, alakohtaisia katsauksia, tietoa kestävyystoimistamme, tuotteistamme ja ratkaisuistamme sekä kiinnostavia kertomuksia asiakkaistamme.